Stadens förvaltningar och bolag har skickat in ett 40-tal projektidéer till stadskansliets helpdesk för EU-frågor sedan starten i höstas. Flertalet har behandlats och väntar nu på besked om det blir några EU-pengar. "Men vi välkomnar fler projektidéer", säger projektkoordinator Anna Olsson Taieb som konstaterar att det första halvåret varit intensivt. Intresset för att söka EU-medel är stort men kunskapsnivån varierar.

– Det finns ett större utbildningsbehov bland förvaltningar och bolag än vad vi trodde, säger Anna Olsson Taieb som drog igång arbetet i oktober 2007. Två månader senare anslöt hennes kollega Petra Senthén.

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Det var i maj förra året som kommunstyrelsen fattade beslutet att inrätta en EU-helpdesk på stadskansliet. En länk mellan stadens förvaltningar och bolag och EU:s alla möjligheter.

– Jag jobbar mest med socialfonden som erbjuder pengar för kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, säger Anna Olsson Taieb som nyligen gästade Bryssel för en konferens i ämnet.

Kollegan Petra Senthén är mest fokuserad på Regionalfondens möjligheter att lotsa bidrag till projekt för hållbar stadsutveckling.

Tillsammans administrerar de båda koordinatörerna också INTERREG-programmen – strukturfonder som sträcker sig över de nationella gränserna.

Men i mångt och mycket har det första halvåret kommit att präglas av utbildningsinsatser på olika nivåer.

– Kunskapsnivån varierar, men det är roligt att intresset är så stort. Därför har helpdesken lika mycket kommit att handla om utbildning som om projektutveckling, säger Anna Olsson Taieb.

EU-samordnare ser möjligheterna

De förvaltningar som tidigt utsett en särskild EU-samordnare har varit duktiga på att se möjligheterna.

– Bergsjön, Gunnared, Biskopsgården, Lärjedalen, Lundby, Centrum. Majorna,Park och Natur och Framtiden – bara för att nämna några – hade kompetensen och när vi sedan kunnat stötta dem har det ofta fått en bra effekt.

De båda projektkoordinatörerna rör sig gärna ute på arbetsplatserna, och det krävs ingen färdig idé för att de ska ta sig an en uppgift. Petra och Anna hjälper gärna till med idéutvecklingen på alla nivåer. Förutsättningen är förstås att den hör hemma hos en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag.

Representant i Bryssel underlättar arbetet

– Privata företag får vända sig till Business Region Göteborg. Men om ett företag skulle vilja samarbeta med en stadsdel – då kan vi gå in och stötta den kommunala delen.

Sedan någon månad tillbaka är Sebastian Marx Göteborgs Stads representant i Bryssel vilket underlättar arbetet för helpdesken.

– Det är jättebra att ha någon som är på plats och har koll på vad som händer där, säger Anna Olsson Taieb.