Vintern närmar sig och därmed ytterligare lidande för den som inte har tak över huvudet. Under manifestationen Hemlösas natt på fredagen uppmärksammar Göteborgs Stad och frivilligorganisationerna de utsattas situation, bland annat genom värmande musik, utmärkelser och soppa.

Det är inte bara på Gustaf Adolfs torg som de tända ljusen kommer att brinna den 17 oktober. Den av FN utlysta Internationella dagen för utrotning av fattigdom uppmärksammas världen över, och i Göteborg sker det alltså i form av Hemlösas natt.

”Väl fungerande samarbete”

Från klockan 17 och tre timmar framåt blir det musik, tal och värmande kaffe och soppa för dem som stannar till. Arrangörer är Uppsökarenheten på Göteborgs stads sociala resursförvaltning tillsammans med Stadsmissionen, Räddningsmissionen och Trappanér.

– I Göteborg har vi ett väldigt väl fungerande samarbete mellan kommunens fältarbetare och frivilligorganisationerna, som gör att vi har relativt god koll på vilka som är i behov av akut hjälp med boende för natten, säger samordnaren Carina Johansson.

Hemlös sover oftare ute än inne

Syftet med arbetet är att länka personer som är hemlösa till socialtjänsten för vidare hjälp. Hur många göteborgare som motsvarar definitionen på hemlös, alltså att man sover fler nätter ute än inne, är svårt att säga exakt.

– I maj gjordes en sammanställning i Boinvent som kom fram till 132 personer, men det är en rörlig grupp så antalet kan variera där många cirkulerar mellan tillfälliga boenden och andra lösningar, säger Carina Johansson.

Kommunens fältarbetare i Uppsökarenheten består av sex personer som är ute på stan tre kvällar och nätter i veckan, medan Stadsmissionens och Räddningsmissionens fältarbetare är ute två kvällar i veckan vardera. Till det kommer frivilligarbetare från Faktum, Franciskushjälpen och andra frivilligorganisationer som också arbetar för att stötta de hemlösa.

Fristäder för att vila, äta och bli ren

I Göteborg finns en rad boenden för dem som har hamnat i nöd. Störst är det åtta våningar höga Akutboendet, ofta kallat Tillfället, vid Partihallarna, som har plats för närmare 100 personer, allt ifrån akuta övernattningar till boenden i max tre månader. Huset rymmer också tillnyktringsenhet, vårdcentral och avdelningen Alma som endast är öppen för kvinnor.

På Linnégatan finns sedan i februari i år en övernattning med tio platser för personer som inte vill ha någon kontakt med socialtjänsten, men som här via det gemensamma fältarbetet och Räddningsmissionen får en tillfällig fristad för att vila, äta och bli ren.

Under Hemlösas natt kommer den årliga utmärkelsen Härskogsharen att delas ut, av just det kommunala boendet Härskogen för hemlösa. Utmärkelsen tilldelas personer eller organisationer som under året gjort viktiga insatser för hemlösa i Göteborg.

Fotnot:
Om allmänheten stöter på människor i Göteborg som far illa och saknar boende för natten, tipsa då gärna Uppsökarenheten på telefon 031-367 96 56