Hur jobbar myndigheterna tillsammans i en kris, till exempel om Göteborg och hamnen utsätts för hot? Den saken ska övas och diskuteras från torsdag till söndag under Rikshemvärnschefens insatsövning. Övningen avslutas med uppvisningar för allmänheten på lördag.

Exercisen drar igång på torsdagen ute i Göteborgs skärgård. Då ska de nationella skyddsstyrkorna samtrimmas så att eventuella framtida hot mot staden kan avvärjas.

Både teori och praktik

– Scenariot är att det har förekommit terrorhot ute i Europa mot olika former av infrastruktur och att hotet nu även kan riktas mot Göteborgs hamn. Frågeställningen är hur vi agerar, vilka lagrum vi har som stöd och om de är tillräckliga för de behov som kan uppstå, säger Lars Adrian på stadskansliet, som är uppdragsgivare till samordningsgruppen för skyddet av hamnen.

Övningen kommer att ha två moment; en praktisk och en teoretisk, den senare i seminarieform där myndigheter och berörda institutioner diskuterar vilka lagar och regelverk som gäller och på vilka nivåer olika beslut ska fattas när en kris uppstår.

Den mer praktiska delen av övningen ska träna på att genomföra de beslut som myndigheterna fattar. Övningen börjar med mottagandet av hemvärnsstyrkor som anländer från hela landet, sammanlagt ungefär 350 soldater och befäl. Däri ingår även insatsplutoner från Norge och Danmark som deltar för att få och bidra med erfarenheter.

Uppvisningar med hund- och mc-förare

– På torsdagen övar vi enklare stridsmoment ute i skärgården, på fredag på Käringberget och i hamnbassängen och på lördag övar vi framryckning och bevakning av skyddsobjekt inne i centrala stan, säger Lars-Gunnar Olsson, övningsledare på Elfsborgsgruppen.

Då blir det tillfälle för allmänheten att se hur ett modernt insatsförband i hemvärnet arbetar.

– Det kommer inte att bli någon eldgivning inne i stan och det blir ingen påverkan på det normala stadslivet, mer än att lördagsflanörerna kommer att se framryckande militärer vid Stora teatern, Gustav Adolfs torg och vid Stenpiren, säger Lars-Gunnar Olsson.

Som avslutning blir det dock konserter av militärorkestrar och uppvisningar med hund- och MC-förare, både på Gustav Adolfs torg och på Stenpiren på lördagen, mellan klockan 10.30 och 13.30.