Tillträder i vår. Henrik Kant, för närvarande förvaltningsdirektör för Kretslopp och vatten, har utsetts till ny stadsbyggnadsdirektör. Han efterträder Agneta Hammer som går i pension.

Henrik Kant är utbildad på Chalmers till civilingenjör i väg- och vattenbyggnadsteknik och har också en högskoleingenjörsexamen i fysisk planering från högskolan i Gävle. Han har jobbat i Göteborgs Stad i 20 år, på Kretslopp och vatten har han varit förvaltningsdirektör i fyra år.

Han efterträder Agneta Hammer som går i pension vid årsskiftet och tillträder sitt nya uppdrag våren 2018. Monica Daxler, avdelningschef på stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning, ansvarar för överlämningen till Henrik Kant och kommer att vid behov gå in som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör.