Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med stadsbyggnadsdirektören. Göteborgs Stad satsar långsiktigt för att skapa en mer jämlik stad. Vårt Göteborg har följt upp arbetet med Jämlikt Göteborg. Först ut i en serie på fyra artiklar är stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant. Han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer går just nu.

Läs också:
Arbete är vägen framåt – ”Vårt nästa fokus är barnfamiljer”
Maria Lejerstedt vill återskapa skolan mitt i byn
Många satsningar för att ge barn en god start i livet

När man pratar om jämlikhet är det lätt att tänka att det har med olika sociala förutsättningar att göra. Men inom ramen för Jämlikt Göteborg finns det också ett målområde som handlar om hållbara livsmiljöer. Det innebär att man genom samhällsplanering vill minska skillnader i livsvillkor, stärka sammanhållningen inom staden och förbättra människor hälsa.

– För oss handlar det om att jobba med frågor som går utöver det vi gör i den vanliga planeringsprocessen, låta ett nytt synsätt genomsyra vår verksamhet och arbeta tillsammans med andra förvaltningar och bolag inom staden, säger Henrik Kant.

Stort engagemang
Även om det finns en stor samverkan mellan olika fackförvaltningar och bolag menar Henrik Kant att man inom fokusområdet och med små resurser kan göra ännu mer. Han konstaterar att staden är organiserad på ett sätt som gör att det kan vara svårt att arbeta på tvärsen utifrån ett helhetsperspektiv, men att det finns en vilja och ambition att göra skillnad på riktigt.

– Det stora engagemanget som jag känner och att människor från olika sammanhang verkligen vill jobba tillsammans känner jag mig stolt över. Visst uppstår det lite gnissel och målkonflikter ibland. Men då är det mitt jobb att vara väldigt tydlig och visa vägen framåt.

Bättre tillgång på bostäder och service
Ett långsiktigt mål är att minska boendesegregationen genom att runt om i staden skapa en bättre tillgång på bostäder och service. På kort sikt handlar det om att skapa bra närmiljöer och prioritera satsningar till stadsdelar och områden där behoven är störst. Andra mål är att skapa fungerande närmiljöer, öka tillgången till bostäder och att skapa förutsättningar för en jämlik tillgång till stadens resurser. Henrik Kant berättar att de bland annat har gjort olika satsningar på närmiljön i bland annat Hammarkullen och Bergsjön.

– Där har vi till exempel jobbat tillsammans med Trygg, vacker stad och Ungdomsfullmäktige. Att få möjlighet att bygga snabbare genom att upphäva en gammal stadsplan och gå direkt på bygglov för ett nytt bostadshus i Hammarkullen och samtidigt driva planarbete för bostäder och handel och få till etablering av livsmedelshandel på Hammarkulletorget är andra exempel. Och det är det som är roligt. Att få saker och ting att hända i den fysiska miljön och göra det tillsammans.

Från skrivbord ut till närmiljön
Henrik konstaterar att svårigheterna handlar om att kunna samverka på ett effektivt sätt och konkretisera det man pratar om i möten och vid skrivbord.

– Det är lättare att prata om frågorna än att faktiskt genomföra någon förändring. Men vi måste vara uthålliga. Vi kommer inte att kunna fixa detta på nolltid. Det kommer ta tid innan vi har jämlik tillgång till stadens resurser. Det får dock inte göra att vi slutar kämpa. Vi måste fortsätta jobba varje dag för att nå dit.

En sak som Henrik Kant lyfter fram i arbetet vad gäller Hållbara och jämlika livsmiljöer är den samordning av det praktiska och operativa arbete som sker inom det så kallade Nu!-arbetet mellan bland andra Framtidenkoncernen, det vill säga de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen och fackförvaltningarna. Här arbetar man med en person som utifrån respektive stadsdels kunskap hjälper till att samordna de vanliga insatserna som görs i särskilt utsatta områdena.

– Framtidenkoncernen är verkligen ett draglok i arbetet och har lärt oss att vi måste tänka nytt. De har till exempel lagt om arbetstiden hos en del av sin personal så att de finns närvarande i bostadsområdena sena eftermiddagar och kvällar när de boende är hemma. Om fler tänker nytt på detta sätt kan vi på kommunen kan bygga upp ett större förtroende hos göteborgarna igen. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna för framtiden.