Vill bryta utanförskap. Higabs projekt ”Service till service” ska pågå under två år och hjälpa personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har flera praktikanter arbetstränat och stöttats av mentorer och handledare på bolaget.

– Den här satsningen innebär att vi kan bryta ett utanförskap, bidra till personlig utveckling och förhoppningsvis kompetensförsörja branschen, säger Dan Dahlén som ansvarar för projektet på Higab.

Praktikanternas arbetsuppgifter rör sig inom fastighetsservice, kundservice, marknadsfrågor, ekonomi och inköp. Tanken är att praktikanterna ska ha kommit minst ett steg närmare studier eller arbete efter avslutad praktik.

Samarbetar med olika verksamheter

Det kommunala fastighetsbolaget Higab samarbetar med flera verksamheter i Göteborgs Stad för att komma i kontakt med möjliga praktikanter. Projektet är en del av arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och Higabs mål att agera för hållbarhet i allt som bolaget gör.