Ny ägare sen 1 april. Det kommunala fastighetsbolaget Higab är ny ägare till Viktoriahuset på Linnégatan där bland annat Hagabion har sin verksamhet. Köpet innebär inga förändringar för nuvarande hyresgäster. “Ett av våra viktigaste uppdrag är att vårda stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför är det med största respekt och varsamhet som vi nu tar hand om Viktoriahuset”, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat att Higab ska ta över flera kultur- och föreningsfastigheter från fastighetskontoret. Anledningen är att de passar bättre in i Higabs bestånd. Higab har nu köpt Viktoriahuset för 23,6 miljoner kronor och är ny ägare sedan 1 april.

Inga förändringar för nuvarande hyresgäster

– Som kommunalt fastighetsbolag ska vi tillhandahålla lokaler för mindre verksamheter och föreningar, samtidigt som vi arbetar för att skapa levande och öppna hus för göteborgarna. Det är parametrar som Hagabion uppfyller mer än väl, säger Per-Henrik Hartmann.

Viktoriahuset, som bland annat inrymmer Hagabion, är sedan 40 år ett  föreningshus med just nu 25 föreningar. Det blir inga förändringar för de nuvarande hyresgäster i Viktoriahuset, de behåller gällande avtal och lokalytor. Higab har sedan tidigare tagit över byggnader som Hildedals gård och Torpet Klara.