Det kommunala fastighetsbolaget Higab köper hotell Liseberg Heden och det före detta elektricitetsverket Elyseum på Västgötagatan vid Ullevi.

– Som fastighetsbolag ska vi bidra till Göteborgs utveckling och ta hand om stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför passar fastigheterna väl in i vårt bestånd. Hotell Liseberg Heden är en strategiskt viktig plats och Elyseum är med sin vackra utformning och sitt museum en viktig del av Göteborgs historia, säger Higabs vice vd Stefan Lundqvist.

Elyseum byggdes 1908 och togs då i drift av Göteborgs Stads Elektricitetsverk. Huset ägs idag av Göteborg Energi som driver ett elektricitetsmuseum i ena delen av byggnaden. Den andra delen är lokaler för montessoriskolan Elyseum 6 – 9.

Hotellverksamheten påverkas inte av ägarbytet

Liseberg fick 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att sälja Hotell Liseberg Heden för att frigöra pengar för att bygga det nya familjehotellet i nöjesparkens södra del. Kommunfullmäktige beslutade i januari i år att hotellet ska finnas kvar i Göteborgs Stads ägo och nu har också Higabs styrelse sagt ja. Hotellverksamheten kommer inte att påverkas av att Higab tar över fastigheten.

Higab räknar med att ta över Elyseum den 1 december och Hotell Liseberg Heden den 1 april nästa år.