Göran Sylvesten, för närvarande fastighetschef på Statens fastighetsverk, blir ny vd för det kommunala bolaget Higabgruppen.

Göran Sylvesten, som är 55 år, efterträder Berndt Svensson som gick i pension i slutet av september. Han tillträder sin nya tjänst i början av januari nästa år.