Växer mest i Sverige. Göteborg ökade med 9 292 invånare under 2022 och det är den största befolkningstillväxten sedan 1947. Göteborg växer dessutom mest i landet. “Rekordstort bostadsbyggande och god arbetsmarknad är troliga förklaringar till den starka befolkningstillväxten”, säger Lutz Ewert, analytiker på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. 

I veckan kom SCB:s befolkningsstatistik för 2022, den visar att 596 841 personer var folkbokförda i Göteborg den 31 december 2022 och det är en rejäl ökning sedan 2021.

– Aldrig tidigare har så många flyttat till Göteborg visar SCB:s befolkningsstatistik som sträcker sig tillbaka till 1968. Där kan vi se en ökad inflyttning från närområdet (Göteborgsregionen), en ökad inflyttning från övriga Sverige och en ökad invandring som vi kan anta bland annat beror på arbetsmarknaden. Utflyttningen är lägre än under pandemiåren.

Växer mest för andra året

För andra året i rad är Göteborg den kommun som växer mest i Sverige. Befolkningen har ökat med 3 000 fler än Stockholm, som är den kommun som har näst störst befolkningstillväxt.

– Den grupp som ökar mest är 20-45-åringar och det finns även en stor ökning av 75-84-åringar, så vi börjar närma oss det som ibland benämns som äldreboomen.

Färre nyfödda

Det finns fortfarande ett födelseöverskott i Göteborg, men andelen nyfödda minskar. Under 2022 föddes tio procent färre barn jämfört med 2021, trots att det finns en större befolkning och att fler skulle kunna föda barn.

– Det ser likadant ut i riket och i de andra storstäderna. Man vet inte varför, en spekulation från demografer är att det skulle kunna bero på en allmän oro i samhället – kriget i Ukraina, klimatfrågan och annat som gör att man tycker det känns osäkert.

Rekordmånga bostäder

Rekordmånga bostäder byggdes i Göteborg under 2022, nästan 6 000 bostäder. Man får gå tillbaka till miljonprogrammets dagar för att få ett så stort bostadsbyggande.

– Det kan vara en tydligt bidragande orsak till att folk stannat kvar och att folk har flyttat hit. Det ser ut som om bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt högt under 2023, men inte riktigt lika högt som under 2022. Det är större frågetecken vad som händer 2024-25.

Göteborgs Stad följer befolkningsutvecklingen och får statistik av SCB varje månad.

– Vi såg lite grand vart det var på väg under 2022, fram till och med juli såg det ganska normalt ut, men från augusti och framåt såg vi en ovanligt stark befolkningstillväxt för den perioden.

Hur använder sig staden av statistiken för 2022 nu?

– Vi kommer att göra en befolkningsprognos. Då är det viktigt att titta på vad som hänt, hur vi kan förklara det och vad det betyder för framtiden. Då kommer vi gå ner mer på vilka åldrar som flyttat in i större eller mindre utsträckning. Den stora frågan är vad som kommer att hända med benägenheten att skaffa barn.

Påverkar verksamheten

 Den kraftiga minskningen av antalet födda barn kommer att få en stor påverkan på kommunala verksamheter. Om det blir fortsatt lågt födelsetal kommer det att finnas betydligt färre barn i förskoleåldern än vad prognoserna tidigare har visat och det kommer i så fall även att påverka grundskolan på sikt.

Så vad är att vänta av befolkningstillväxten under 2023?

– Under 2023 räknar vi med att Göteborg kommer att passera 600 000 invånare!

Vid årsskiftet var 10 521 556 personer folkbokförda i Sverige. Det är en ökning med 0,7 procent sedan 2021. De som har flytt från Ukraina har i de flesta fall kommit via massflyktsdirektivet och blir inte folkbokförda i någon kommun, utan finns registrerade på Migrationsverket.

Om du vill läsa mer om folkmängden just nu och befolkningsutvecklingen de drygt senaste 20 åren – läs mer på länken här nedan. Här kan du också jämföra Göteborg med andra kommuner och områden. Statistiken uppdateras varje månad.

Foto: Frida Winter