Pedagogisk pärm. Nu lanseras Hitta Rätt - en pedagogisk pärm med målet att kvalitetssäkra arbetet på Göteborgs Stads boenden för ensamkommande ungdomar. Samtidigt hoppas man att materialet ska hjälpa de unga att utveckla sin självständighet.

Att ta emot barn och tonåringar som ryckts upp från en miljö, och ensamma kommer till Sverige utan familjens trygghet, ställer stora krav på många nivåer. Inte minst gäller det för stadens boenden.

– Vi kände att vi behövde ett material för att kvalitetssäkra arbetet på våra boenden, säger projektledaren och redaktören för Hitta Rätt, My Fridh Ringqvist.

Under ett intensivt halvår har hon tillsammans med en projektgrupp bestående av ungdomshandledare och arbetsledare vid ungdomarnas boenden utvecklat materialet.

Material och metod i ett
– Det består av cirka 100 arbetsblad med diskussionsfrågor, praktiska uppgifter, förslag på utflykter och aktiviteter bland annat. Dessutom länkar till mer aktuell och detaljerad information, säger My Fridh Ringqvist och fortsätter:

– Men materialet är inte bara ett material. Det är också en metod som bygger på aktivt lärande, som gör ungdomarna delaktiga och hjälper dem i sin utveckling mot ett självständigt liv.

Med projektgruppens erfarenheter och synpunkter som inspiration, och socialtjänstens system BBIC (Barns Behov I Centrum) som ryggrad, har sida efter sida tagit form. En pärm som är tänkt att följa ungdomarna från det att de kommer till Sverige.

– Och när de lämnar vårt boende får de ta pärmen med sig och kan använda den som en lathund och hjälp, säger My Fridh Ringqvist.

Allt material är på svenska vilket innebär att tolkar och språkkunnig personal emellanåt kommer att hjälpa till med läsningen. Men erfarenheten är att ungdomarna ofta snabbt tar till sig svenska språket och att pärmen kan fungera som en inspiration i deras språkutveckling.

Positiva reaktioner och stort intresse
Efter sommaren har pärmen presenterats och introducerats bland de ensamkommande ungdomarna i Göteborg.

– Jag är nästan lite förvånad över hur positivt mottagandet varit. Sådant här kan annars vara svårt i inledningsfasen, säger My Fridh Ringqvist som försökt fånga upp tidiga synpunkter.

Lika uppmuntrande var besöket hos Socialstyrelsen där hon tillsammans med enhetschefen Louise Parbring nyligen presenterade materialet. Och intresset från kollegor på andra håll i landet är redan stort.

– Men nu har vi sagt att vi ska jobba med det själva – åtminstone året ut – för att sedan göra en utvärdering. Det här är ett ständigt utvecklingsarbete, säger My Fridh Ringqvist.

Sedan 2010 har Göteborgs Stad ett avtal med Migrationsverket om ett organiserat mottagande av barn/ungdomar mellan 15 och 18 år. I dag finns det cirka180 unga i den aktuella ålderskategorin – 30 av dem bor i kommunens egna boenden. Där kan de bo kvar till den dag de fyller 21 år.

Snart väntas ännu fler ensamkommande ungdomar till Göteborg. Därför öppnas ett nytt boende på Skeppargången i Masthugget den 1 november.