Guidar i nya tillvaron. Var går jag om jag blir sjuk? Vad har min socialsekreterare rätt att bestämma? Materialet Hitta rätt hjälper ensamkommande ungdomar att få en bra väg in i sitt nya sammanhang. Materialet utvecklades av Göteborgs Stad 2012 och blev så uppskattat att det nu börjat användas runt om i hela landet.

Att gå från att vara tonåring till att bli vuxen och flytta till ett eget boende är en utmaning för alla ungdomar. För den som dessutom har kommit till ett helt nytt land och inte har sin familj nära är det ännu tuffare.

För att ge unga som kommer ensamma till Göteborg en så bra start som möjligt finns materialet Hitta rätt på alla boenden. Det är en pärm med cirka 100 blad som handlar om allt möjligt som man kan behöva ha koll på. Allt ifrån var man betalar räkningar till hur man hanterar konflikter.

Sedan något år pågår ett projekt för att sprida Hitta rätt i hela landet. Den 19-20 januari kommer drygt 80 personer från boenden och socialtjänst till Göteborg för att lära sig mer om materialet och hur det kan användas.
Projektet har även tagit fram en webbutbildning som ska bidra till att fler kan använda Hitta rätt och utbilda sina kollegor i det.

Följer med genom livet
Ett syfte med att samla all information i en pärm är att den ska fungera som en kunskapskälla.

– Den är bra att ha med sig sedan när ungdomarna flyttar till eget boende. Ungefär på samma sätt som jag själv hade min hemkunskapsbok när jag flyttade hemifrån, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Genom att samma material används på alla boenden blir det också en form av kvalitetssäkring av boendepersonalens arbete.

– På så sätt får alla ungdomar likvärdig introduktion i det svenska samhället.

Pärmen är inte tänkt att läsas och pluggas in från början till slut i ett svep, utan ska finnas med under ungdomens tid på boendet. Utifrån varje individs behov och intresse går handledaren och den unge igenom de olika delarna efterhand.

– Någon kanske är inne och lär sig mycket om hälsa under en period, medan en annan är mer inne på avsnittet om familj och relationer, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

Speciell livssituation
En del av innehållet gäller sådant som alla ungdomar som ska flytta hemifrån behöver lära sig – att laga mat, tvätta kläder med mera.

Annat handlar om det speciella sammanhang som man landar i som ensamkommande – i ett nytt land, utan familj och vänner och placerad på ett boende enligt Socialtjänstlagen.

Hitta rätt förklarar vad de vuxna och myndighetspersoner som ungdomen har omkring sig har för roller, exempelvis vad en socialsekreterare har för uppgift och hur Migrationsverket arbetar.

Genom att bättre förstå sin situation och samhället omkring blir det lättare för ungdomen att ta kontroll över sitt liv, tror Sandra Goll-Rasmussen Nielsen.

– Det är jätteviktigt att förstå och känna sig delaktig i sin utveckling, så att man inte bara känner sig som en vindflöjel som följer med i vad andra säger.