Flitig elev och god kamrat. Det är egenskaper som snart kan ge klirr i kassan hos ett antal barn och ungdomar i stadsdelen Hjällbo. Hjällbobostaden har instiftat ett nytt stipendium som med start våren 2008 kommer att delas ut till goda förebilder i området.

Den totala stipendiesumman är 25.000 kronor och sammanlagt sex stipendier kommer att delas ut. Tre stipendier delas ut till elever med bra betyg i Hjällboskolans årskurs nio.

Övriga stipendier går till hela klasser där eleverna på något sätt varit goda ambassadörer för Hjällbo i olika sammanhang. Som till exempel i samband skolaktiviteter eller idrottstävlingar.

Viktigt visa på goda exempel

Stipendierna vänder sig till elever i skolorna Hjällboskolan, Bläseboskolan och Bergsgårdsskolan.

− För Hjällbo som bostadsområde och för de barn och ungdomar som växer upp här är det viktigt att visa att det finns elever som når toppresultat i skolan och på andra sätt skapar goda exempel, säger Bettina Öster Tunberg, vd på bostadsföretaget AB Hjällbobostaden.