Tio nystartade företag och ett 60-tal förmedlade jobb i Hjällbo. Det är årets facit för den så kallade Hjällboforum-byrån som är en av satsningarna inom storstadssatsningen i Göteborg. Byrån har funnits sedan förra sommaren och satsar vidare för att få ner den höga arbetslösheten i stadsdelen.

Hjällboforum tar krafttag för att höja sysselsättningen i stadsdelen Hjällbo. För att kunna hjälpa fler Hjällbobor att få ett jobb startades Hjällboforum-byrån.

Arbetslöshetssiffrorna i Hjällbo har sjunkit stadigt sedan 1998. Enligt den senaste statistiken ligger dock förvärvsfrekvensen i Hjällbo på endast 32 procent. Cirka 1.000 Hjällbobor har varken någon sysselsättning eller a-kassa. Många av dem har stått utanför arbetsmarknaden under en mycket lång period.

– Det finns en grundtanke med Hjällboforum-byrån och det är att förmedla till arbete, studier och starta eget, säger Anders Boman.

Anders Boman jobbar, tillsammans med Sture Andreasson och Dragan Sako, på Hjällboforum-byrån som startade i augusti 2001. De har delat upp verksamheten i tre beståndsdelar; arbete, starta eget och utbildning.

– Vi har inga lediga jobb att ge, men vi kan hjälpa alla som vill söka jobb, praktik eller vill komma i kontakt med arbetsgivare, berättar Anders Boman. Vi kan även förmedla kontakt med arbetsförmedlingen.

60-tal jobb

Hjällboforum-byrån har hittills i år förmedlat ett 60-tal jobb, de allra flesta inom fastighetsbranschen. De besökande på byrån har också möjlighet att söka jobb i dataterminalen som är uppkopplad till arbetsförmedlingen. Uppemot 100 personer besöker Hjällboforum-byrån varje vecka.

När det gäller starta eget-biten ger byrån rådgivning och hjälp till dem som vill starta privata företag. Målet är att hjälpa till att starta tio nya företag per år.

– Vi har uppfyllt det målet för i år. Det handlar om olika tjänsteföretag som har startas både i och utanför Hjällbo, säger Dragan Sako.

Nystartade företag

Bland de nystartade företagen hittar vi bland annat restaurang, resebyrå, guldsmed och byggställningsfirma.


54EC_2.jpg

Enligt honom finns drygt 100 personer registrerade på byrån som vill starta eget, varav 45 aktivt förbereder sin företagsstart.

I samarbete med Arbetsförmedlingen och Vuxia anordnar man en fastighetsskötarutbildning. Eleverna får hjälp med kontakter hos arbetsgivare för att gå ut i praktik. Målsättningen är att samtliga, efter avslutad utbildning, får ett arbete.

En ny utbildning för 20-25 personer, även den inom fastighetsbranschen, planeras till mars nästa år.

– Vi satsar på ett helhetsgrepp – knyter kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare via både teoretisk och praktisk utbildning, understryker Anders Boman.

Erbjuder arbetsplatspraktik

Sedan i september erbjuder man även arbetsplatspraktik i Hjällbo. Det handlar om en praktikperiod på HjällboBostaden då man jobbar med lättare fastighetsskötsel.

– Syftet är att man ska få chans att pröva på en riktig arbetsplats och skaffa sig referenser för att kunna gå vidare. Hittills har två personer fått ett arbete den vägen, berättar Sture Andreasson.

Byråns goda läge vid Hjällbo Torg gör ju mycket och alla som kommer in vill inte bara snacka arbete. En representant för Kronofogdemyndigheten finns på plats en gång i veckan. Även juridiska konsultjouren kommer att flytta in inom kort.

– Vi ser också om folk har andra behov och försöker hänvisa till rätt ställe, säger Anders Boman.