Boken finns att beställa från social resursförvalt- ning på mailadressen längst ner i den här artikeln.

En guide för att få ordning på livet. Hur får man en bostad, skaffar ett jobb eller blir av med sina skulder? Handboken Hjälp vad gör jag nu? ger handfasta råd när livet känns tufft. Social resursförvaltning ligger bakom guiden som vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 30 år.

Boken är en praktisk och konkret vägledning för att själv ta kontroll över sin livssituation.

– När det är kaos på något område är det inte så lätt att veta var man ska börja. Kanske saknar man betyg från grundskolan eller har skulder som växer. Då kan man titta i de olika kapitlen för att få hjälp att ta ett steg framåt, säger Nina Frogneborn, redaktör och författare till Hjälp vad gör jag nu?

En samlad översikt
Initiativet till boken togs av Louise Bergman som är chef på enheten Nya insatser till unga inom social resursförvaltning.

– Det fanns ett behov av att samla basinformation om hur man gör för att fixa betyg, bostad och jobb. Boken ger en överblick av flera problemområden. Den utgår från krisläget och visar på lösningar, säger Nina Frogneborn.

Sex olika krislägen har fått var sitt kapitel: Jag har ingenstans att bo, jag har ingen utbildning, jag har inget jobb, jag har en massa skulder, jag har ingen att prata med och jag har ingenting att göra.

Och det är ungdomars egna funderingar som fått styra innehållet.

Utgår från ungas frågor
– I samband med workshops som vi arrangerade tillsammans med Unga Kris, Kriminellas revansch i samhället, ställde unga en massa frågor till bland annat Boplats, Vuxenutbildningen och Kronofogden. Då satt jag där och antecknade, säger Nina Frogneborn.

I varje kapitel listas myndigheter och organisationer, med internetadresser för mer information. Dessutom förklaras olika begrepp som är bra att känna till – som allmännyttan, betygsprövning och betalningsföreläggande.

– Så långt som möjligt har krångliga ord undvikits. Svårast var kapitlet om skulder, ett område med många ord som behöver förklaras, säger Nina Frogneborn.

Uppfordrande – men hoppfull
De korta texterna varvas med Alexander Janssons bilder som illustrerar de olika krislägena. Ett par intervjuer med India och Martin ger hopp – det går att hitta en bostad och bli skuldfri.

– Tanken är att inspirera, men också en spark på vägen. Man måste ligga i och ta det i flera steg. Drömbostaden dyker inte upp direkt, säger Nina Frogneborn.

Hjälp vad gör jag nu? Har tryckts i en upplaga av 3.000 exemplar. Nästa vecka börjar den distribueras till socialkontor och ungdomsmottagningar.