Lyckat resultat på Hisingen. Personer med långvarigt försörjningsstöd och psykisk ohälsa får hjälp att komma ut i arbete med stöd från arbetsmarknadsenheten - IPS Hisingen. Arbetsmetoden går ut på att de får träna sina färdigheter på en arbetsplats och det har gett goda resultat. Under förra året blev 39 procent självförsörjande, vilket är nära det nationella målet på 40-45 procent.

Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen och enheten för ekonomiskt bistånd på Hisingen arbetar sedan 2018 med arbetsmetoden IPS – individual placement support.

– Vi arbetar med klienter som har ekonomiskt bistånd och någon form av psykisk ohälsa som hindrar att gå ut i arbete. Det är frivilligt att vara med, men det ställs krav på dem som tackar ja, utifrån personens förmåga och den överenskommelse man gör tillsammans, säger Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen och tillförordnad enhetschef för enheten för ekonomiskt bistånd 2, socialförvaltningen Hisingen, avdelning försörjningsstöd.

Från USA

Den traditionella metoden bygger på att en person tränar sina färdigheter innan den kommer ut på en arbetsplats. Med IPS är det tvärtom, deltagaren får möjligheter att träna sina färdigheter på en arbetsplats och tanken är att det ska leda till anställning.

– Arbetsmetoden kommer från USA och är sprungen ur sjukvården, forskning har visat att den ger god effekt även på andra målgrupper. Det är en evidensbaserad modell som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Goda resultat

Studier har visat att 40-45 procent kan komma ut i arbete med hjälp av metoden, jämfört med tio procent med traditionell metod. IPS har gett goda resultat bland deltagarna på Hisingen.

– Vi är snart uppe i det nationella målet, i fjol blev 39 procent av deltagarna självförsörjande genom oss. I år har vi fått ut nio personer i arbete. Det har gått bra att hitta arbetsplatser, vi konkurrerar lite med varandra inom staden och där får man hitta andra vägar. Privata arbetsgivare brukar vara väldigt öppna för att samarbeta med oss.

Utvärderas varje år

Arbetsmetoden har använts i drygt fem år nu och utvecklats under tiden. Den utvärderas bland annan genom enkäter med brukarna och medarbetarna. Varje år görs också en metodtrogenhetsmätning som också är evidensbaserad.

– Där har man sett att om man har höga poäng på mätningen så har man goda resultat i verksamheten och i arbetet med deltagarna. Vi har ökat poängen varje år och det är utifrån mätningen som vi har utvecklat verksamheten.

Vad är det som gjort IPS framgångsrikt på Hisingen?

– Vi har gjort det tillsammans på arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd och förvaltningsledningen har ställt sig bakom och sagt att vi ska jobba med det här, det är en förutsättning. Det behövs samverkan för att skapa ett nätverk kring deltagaren, det är en av kärnpunkterna. Vi har en bra arbetsgrupp som är beredd på att jobba, verksamhetsutveckla och vara lösningsfokuserad, utan dem hade det inte gått.

Nationellt intresse

Det finns ett intresse nationellt för hur arbetsmetoden har använts på Hisingen. Natascha Radosavljevic har bland annat berättat om den på Sveriges kommuner och regioner vid några tillfällen.

– Men det är ingen quick fix, man kan inte tro att den här metoden löser allt. Det är en metod för vissa målgrupper, det är viktigt att erbjuda flera modeller då det är viktigt med mångfalden för att kunna matcha de varierande behov som våra klienter med försörjningsstöd har.