Röstandelen högst i Östra Göteborg. Nu är årets val till Ungdomsfullmäktige avslutat. 11 500 ungdomar lade sin röst på någon av de drygt 200 kandidaterna. Valdeltagandet blev 33 procent, vilket är högre än någonsin. Detta trots tekniskt strul med omröstningen.

Valkretsarna i valet till Ungdomsfullmäktige följer stadsdelarna. Det innebär att väljarna röstar på de kandidater som ställer upp för den egna stadsdelen. Röstberättigade är alla som är folkbokförda i Göteborg och går i femte klass eller årskurser efter det, men ännu inte fyllt 18 år.

Röstningen sker digitalt, och planen var att röstningssajten skulle vara öppen i tio dagar, 6 november till 16 november. Men på grund av ett tekniskt problem gick det inte att rösta under halva dagen onsdagen 11 november. Röstningstiden förlängdes därför med ett dygn för att kompensera.

Deltagandet blev alltså ändå det högsta hittills, 33 procent jämfört med 31 procent 2014. Skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar. Östra Göteborg tog toppnoteringen med 45 procent, medan bara 16 procent röstade i Centrum.
Enligt Paula Ajmer, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige, är en förklaring att andelen fristående gymnasieskolor är hög i Centrum. De har visat sig vara svårare att nå ut till.

Röstning på skoltid ökar deltagandet
Valdeltagandet avspeglar också hur mycket resurser skolorna i varje stadsdel sätter av för att sprida information och samordna skolorna. I en del stadsdelar kan eleverna rösta på skoltid, ibland i samband med att demokratifrågor tas upp i undervisningen. Sådant stöd ger tydliga effekter på valdeltagandet, enligt Paula Aijmer.

Syftet med Ungdomsfullmäktige är att ge ungdomar möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dem. Paula Aijmer tror även att det ger positiva effekter på längre sikt.

– Jag tror att den som känner sig delaktig i demokratiska processer som ung, och får rösta, är mer benägen att göra det som vuxen också.