Hotet som i natt riktades mot skolorna i Tuve har fått effekter på alla stadsdelens skolor och förskolor. Några oroliga föräldrar har tagit hem sina barn, men enligt polisen är det liten risk för att hotet ska verkställas.

En man boende i Tuve fick i natt ta emot ett samtal från en person som sa ”i morgon kommer jag att döda barn på skolor i ditt område”.

Har kontaktat alla föräldrar

Skolpersonal har därför arbetat hela dagen med att försöka komma i kontakt med alla föräldrar till de cirka 1.600 barn som går i stadsdelens skolor och förskolor och informera om hotet.

Många oroliga föräldrar har dessutom hört av sig till polisen för att få en uppfattning om hur hotet ska uppfattas.

– Det är många faktorer som gör att vi tror att det är liten risk för att hotet ska verkställas. Vilka de faktorerna är kan vi inte gå in på just nu, och vi går heller inte ut med några rekommendationer för hur skolorna ska agera. Det är deras egna beslut, säger Malin Sahlström på Polisens informationsenhet.

Polis och väktare patrullerar

Som en trygghetsskapande åtgärd har polisen ändå patrullerat i området runt skolorna under dagen, dit många oroliga föräldrar trots allt har kommit för att hämta hem sina barn.

Dessutom har Tuve-Säves stadsdelsförvaltning beställt extra bevakning från ett bevakningsföretag under dagen och kvällen.

– Våra riktlinjer är att inte släppa hem några barn eller elever utan att ha varit i kontakt med föräldrarna och fått ett besked om deras ställningstagande. I övrigt har vi naturligtvis varit extra vaksamma över både barnen och personer som rör sig i och i närheten av skolorna, säger verksamhetschefen för skola och förskola i Tuve-Säve, Rickard Nilsson.

Elevvårdsteam kommer vara uppmärksamma

Med anledning av polisens bedömning av riskläget kommer förskolornas och skolorna under morgondagen att försöka återgå till något som liknar ordinarie verksamhet.

– Det kommer självklart att bli många diskussioner för att följa upp det som har hänt, inte minst måste elevvårdsteam vara uppmärksamma på att elever som tidigare kanske varit utsatta för till exempel krigssituationer kan ta extra illa vid sig av sådant här, säger Rickard Nilsson.