Polarisarna smälter och havsnivån stiger. Det kommer att få konsekvenser för Göteborg där mycket av bebyggelsen ligger nära havsytan. Nu ska ett antal förvaltningar inom Göteborgs Stad utreda hur Gullbergsvass, som snart ska bebyggas, kommer att påverkas av extremt väder och klimatpåverkan.

– Vi har valt Gullbergsvass eftersom det är aktuellt för förändring ganska snart, det är dessutom låglänt och ligger nära älven, säger Ulf Moback på stadsbyggnadskontoret.

Utgångspunkten för utredningen är det värsta scenario som IPCC, FN:s klimatpanel, lagt fram i sin senaste rapport. På den siffran har man dessutom lagt på ytterligare en halv meter.

Så sent som för två år sedan lades en rapport fram för kommunstyrelsen som visade hur Göteborg står sig vid extrema väderhändelser. Den visade att Göteborg är en tålig stad, men sedan dess har mycket hänt i klimatfrågan.

Beräknar framtida kostnader

Den två år gamla rapporten var resultatet av ett samarbete mellan flera kommunala förvaltningar och bolag. Men flera av dessa ville fortsätta att utreda frågan.

På Stadsbyggnadskontoret, som har fått samordningsansvaret för den fortsatta utredningen, ska man nu nagelfara konsekvenserna för Gullbergsvass. De slutsatserna ska sedan användas för att man förhoppningsvis ska kunna säga något om hela staden.

– Gullbergsvass är bara ett av flera liknande områden, det är ingen slump att så många ställen i stan slutar på vass. Men genom att vi tittar på tänkbara åtgärder för att säkra just detta området mot framtida översvämningar kan vi göra en beräkning av vad det kommer att kosta att säkra hela Göteborg, säger Ulf Moback.

Det finns också ett stort befintligt byggnadsbestånd centralt i Göteborg som behöver skyddas mot framtida förväntade havshöjningar.

Skyddsåtgärder till nytta för befintliga byggnader

– Genom att komplettera och nyexploatera utefter älvstränderna kan vi anordna skyddsåtgärder som är till glädje även för det befintliga beståndet, säger Ulf Moback.

Det kan handla om åtgärder för att skydda enskilda hus, tunnelmynningar eller en höjning av kanten mot älven.

– Det blir säkert en kombination av flera saker. När vi börjar titta på förutsättningarna i dessa utsatta områden får vi möjlighet att upptäcka, utreda och åtgärda de risker som finns. Exploatering gör att åtgärder kan vidtas snabbare än i områden som ligger för fäfot, säger han.

Om ett år ska en avrapportering göras. Det brådskar eftersom planeringsarbetet för Gullbergsvass påbörjas inom kort.

38E2.jpg

Lejontrappan i november 2006. Foto: Klas Eriksson