Foto: Pixabay

Europa Direkts program klart. Vad händer i EU-politiken just nu, hur hänger kön, resvanor och hållbarhet ihop, vad kan vi göra för att motverka antibiotikaresistens och hur har världen förändrats sedan Berlinmurens fall för 30 år sedan? De frågorna ska diskuteras på Europa Direkts arrangemang på Stadsbiblioteket i höst, med start på tisdag 17 september.

– Våra seminarier brukar vara välbesökta – sist handlade det om att resa med tåg i Europa och då var trappan så full att det inte gick att räkna besökarna, säger Anna Hallberg.

Hon är bibliotekarie på Stadsbiblioteket och ansvarar för Direkt Göteborgsregionen, som arbetar för att sprida information om EU till göteborgare och västsvenskar.

Åhörarnas frågor styr
På höstens första seminarium kommer en panel av experter med olika kompetenser att ge sin syn på vad som är de viktigaste frågorna i EU just nu, fyra månader efter valet i våras.

– Vi har en panel med kunniga personer som pratar om sina respektive ämnen, men vi hoppas också på mycket frågor från publiken så diskussionerna kan handla om lite vad som helst beroende på vad de tar upp, säger Anna Hallberg.

Storbritanniens utträde ur EU är dock ett givet ämne på panelsamtalet, liksom frågan om hur Europa påverkas av USA:s agerande i handelspolitiken och Finlands nyligen inledda ordförandeskap i EU:s ministerråd, berättar hon.

Klimatpåverkan, jämställdhet och ”mördarbakterier”
De tre återstående seminarierna som planeras senare i höst kommer att ha mer tydligt avgränsade teman. Den 10 oktober kommer Lena Smidfelt Rosqvist berätta om sin forskning om skillnader mellan klimatpåverkan från kvinnors och mäns resvanor, och hur man kan åstadkomma en mer jämställd transportsektor.

Föreläsare på det tredje seminariet – som handlar om antibiotika och antibiotikaresistens – är smittskyddsläkaren Peter Ulleryd som bland annat arbetat på WHO i Genève.

Vill minska glappet
Och sist men inte minst kommer journalisten Annika Ström Melin den 20 november att berätta om sin bok ”Världen sedan 1989” och om hur världen förändrats sedan Berlinmurens fall.

Ett brett spann av ämnesområden, alltså.

– Det är lite så vi jobbar. EU jobbar med många olika frågor och vi försöker göra detta synligt för göteborgarna. Minska glappet mellan Göteborg och Bryssel, kan man säga, säger Anna Hallberg.