Kandidera och rösta i mobilen. I höstens val till Göteborgs ungdomsfullmäktige blir det betydligt enklare att ställa upp som kandidat. Hela valet sker nämligen numera helt digitalt vilket förutom att göra det enklare för ungdomar att kandidera också eliminerar en hel del administration av pappersblanketter.

– Jag tycker det är ett jättebra initiativ. Vi har pratat i ungdomsfullmäktige i flera år om att vi gärna vill ha en app – det blir smidigare och lättare att använda, säger ungdomsfullmäktiges ordförande Lilian Helgason.

Slipper pappersblanketter
Hon hoppas att den nya ”appen” för röstning och kandidatur ska få fler att kandidera, och berättar att organisationen av valet tidigare år inte fungerat så bra i alla stadsdelar vilket påverkat valdeltagandet negativt. I och med att den nya tekniska lösningen eliminerar en hel del hantering av pappersblanketter är ungdomsfullmäktiges förhoppning att den också ska leda till ett mer jämlikt och högre valdeltagande.

– Vissa stadsdelar har saknat ungdomsfullmäktigesamordnare och det gamla systemet för att kandidera var lite krångligt. Samordnarna kommer fortfarande ha en superviktig roll och nu kan de fokusera mer på att stötta kandidaterna, säger Lilian Helgason.

Ungdomsfullmäktige med och designat
Lilian Helgason har tillsammans med flera andra ledamöter i ungdomsfullmäktige varit med i arbetet med att ta fram den nya lösningen.

– Vi har fått vara med och designa den och peka ut vad som ser krångligt ut och komma med synpunkter. Jag tror den har blivit extra bra på grund av det, säger hon.

Det tror också Klas Geiron som lett arbetet på Intraservice med att ta fram den nya appen.

– Ungdomarna har fått vara med och tycka till och känna på sidan, och alla verkar överens om att detta blivit bra. Det har varit ett roligt projekt tycker vi i teamet, säger han.

Egentligen en webbsida
Han berättar att det egentligen inte är fråga om en fristående app, utan en mobilanpassad webbsida.

– Vi kallar den slarvigt för valappen men vi kom fram till att det är bättre med en webbsida eftersom många ungdomar har dåligt med plats i sina mobiler och en mobilanpassad sida blir mer lättillgänglig, säger han.

 Kandidera digitalt
Från och med den 23 september och fram till valet den 8–18 november kan alla ungdomar som är folkbokförda i Göteborg och har börjat årskurs sex men inte fyllt 18 kandidera till ungdomsfullmäktige via den nya sidan.

– Om man vill ställa upp så kan man klicka på kandidera. Då får man fylla i namn, var man bor, en motivation och en slogan om man vill – ”för ett goare Göteborg”, till exempel, säger Lilian Helgason.

Själva röstningen sker också via den anpassade sidan, men där är förändringen inte lika stor eftersom detta också tidigare skedde digitalt.