Lyckad satsning i somras gav mersmak. Hallå där, Amanda Boström på förebyggandeenheten inom socialtjänsten i Angered. Ni har ordnat höstlovsjobb för unga, hur kommer det sig?

Amanda Boström och Chiaco Aslani från Kompetensprojektet har sett till att 60 ungdomar i Angered fått jobb under höstlovet.

– I somras hade vi 75 ungdomar som jobbade med att ordna idrottsaktiviteter och spontanidrott för barn genom så kallade Pop Up-games. Det blev så lyckat, vi hade 6 400 deltagarbesök, att vi ville prova igen. Och när vi hörde att det fanns lite extra pengar i stadsdelen för att motverka social oro tänkte vi att varför inte prova med höstlovsjobb? Så nu har Kompetensprojektet (SDF Angered och Rädda barnen) tillsammans med bland RF-SISU (Riksidrottsförbundet) ordnat en veckas jobb åt 60 ungdomar.

Men vill ungdomarna inte vare lediga på lovet?

– Det trodde vi också.  Men när vi gick ut med information via fritidsgårdarna och skolorna fick vi in 365 ansökningar, så intresset är stort. Därefter har vi lottat ut de 60 jobben till ungdomarna som nu arbetar hela veckan under höstlovet.

Vad ska de göra?

– Vi har fyra olika områden. En grupp ordnar Pop Up – spontanidrott för barn. Aktiviteterna sker i Rannebergen, Eriksbo, Hammarkullen och i Hjällbo. En annan grupp jobbar med samhällsdialog i Hjällbo och Lövgärdet. Där ska det öppnas Mötesplatser, och ungdomarna går nu runt i områdena och pratar med de som bor där om vad de önskar för mötesplatsen och för området i stort.

– En tredje grupp, som består av ungdomar från Angeredsgymnasiet, ska måla om i sin skola i ett samarbete med Sätt färg på Göteborg. Det är en korridor som ska grundmålas och sedan få ett konstverk som ungdomarna är med och skapar. Den fjärde gruppen ska fixa med cyklar. Först får de två dagars utbildning i enklare cykelreparationer, och sen ska de hålla workshops dit allmänheten kan komma och få sin cyklar lagade. Angered centrum, Hammarkullen och Hjällbo har var sin dag i slutet av veckan.

Vad ser du för fördelar med höstlovsjobb?

– Det är bra på många sätt. Vi ger unga jobb, samtidigt som aktiviteterna ger tillbaka något till de som bor i området. Att unga har något att göra på dagarna är bra för att minska den sociala oron. Dessutom får de ett jobb på sin cv. Och vi har gjort det här på riktigt som när man söker ett jobb, med ansökningsformulär, intervju och allt. Det har de med sig när de söker andra jobba framöver.