Ett försök med personliga larm för unga kvinnor som utsatts för hot eller våld ska genomföras i Göteborg. En oenig kommunstyrelse beslutade på onsdagen att stadskansliet ska genomföra ett pilotprojekt.

Förmodligen blir Göteborg först i landet med att erbjuda sådana kommunala personlarm till utsatta kvinnor. Men projektet är omstritt. Polisen har avrått och anser att larmen kan bli en falsk trygghet eftersom man inte har möjlighet att svara upp mot ett ökat antal utryckningar på sådana larm.

Men majoriteten i kommunstyrelsen – bestående av FP, KD, M och V – vill ändå genomföra projektet.

Vill förebygga och förhindra våld

”Många gånger är det den upplevda tryggheten med ett larm som skänker det stöd som behövs. Unga tjejer och kvinnor utsätts dagligen i Sverige och Göteborg för hot och våld, ofta i nära relationer. Det krävs insatser för att förebygga och förhindra våldet, samt ge skydd och stöd åt de våldsutsatta. Göteborgs Stad gör redan idag mycket på området, men vi kan agera mer mot detta ofta personliga samhällsproblem”, skriver de i sitt yrkande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville inte ta beslut om ett pilotprojekt, utan ville avvakta en bred utvärdering av arbetet för brottsoffer i Göteborg som pågår just nu. Dessutom ansåg de båda partierna att diskussionen om upplevd trygghet var att ta alltför lätt på hoten om våld.

I förslaget sägs att pilotprojektet gärna kan genomföras i samarbete med exempelvis Ung & Trygg, som arbetar med att förhindra rekrytering till kriminella ungdomsgäng.