Hotel Avalon vid Kungsportsplatsen har fått Per och Alma Olssons fonds pris för vackraste byggnad 2008. Priset som delades ut i fredags går till byggherren ByggGöta som har samarbetat med Semrén och Månsson arkitekter.

Juryn motiverar valet med att en av Göteborgs mest svårbemästrade platser slutligen fått sin lösning och form:

”Hotellet sammanfattar i en byggnad och en plats, det vi vill och tror att Göteborg kan vara. I en synergi av vänlighet, nyskapande och kvalitet blir det till något mer än summan av sina arkitektoniska egenskaper.”

Tolv byggnader var nominerade

– Priset går till byggnader som är estetiskt tilltalande och som kan tjäna som förebilder för andra och vara ett gott exempel på stadsbyggnad och arkitektur, säger Torbjörn Borglin på Stadsbyggnadskontoret.

Två andra nominerade bidrag har fått hedersomnämnanden. Det är kontorshuset för Tornstaden på Sankt Pauligatan och Sjöräddningssällskapets nya lokaler på Långedragsudden.

I princip är det fritt fram för vem som helst att nominera byggnader till priset som delats ut årligen. Vanligen är det dock arkitekter, anställda på stadsbyggnadskontoret eller byggherrar som nominerar. I år var totalt tolv byggnader nominerade.

Priset på 2.000 kronor ska användas till konstnärlig utsmyckning av byggnaden.

1436