Andreas Lökholm, Göteborgs Stad och Linda Fehrling, Eva Andholm, Christina Bromander, Magnus Östlund och Sara Lake från Nordic Choice Hotels.

Samarbete för drabbad näring. Covid-19-pandemin har drabbat besöksnäringen hårt. För att kunna vara stark när efterfrågan vänder har Göteborgs Stad och Nordic Choice Hotels startat ett pilotprojekt där uppsagda personer från sju hotell ska kompetensutvecklas.

Göteborgs Stad har länge haft höga ambitioner att vara ett attraktivt besöksmål. Expansionen inom besöksnäringen har medfört att rekryteringsbehovet varit stort.

Sedan 2013 har Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad drivit projektet Hotelltalangerna där personer utbildats i bland annat språk och service för att sedan kunna gå vidare till jobb i branschen.

– Det är ett hundratals personer som har utbildats på det här sättet genom åren. För många är det deras första kontakt med arbetsmarknaden i Sverige, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Bedrivs delvis på distans

Nu är läget och rekryteringsbehovet ett annat, men samarbetet med branschen fortsätter. I dagarna har ett pilotprojekt startat som innebär att 40 till 45 uppsagda personer från sju hotell kompetensutvecklas under åtta veckor.

Andreas Lökholm.

Det handlar om utbildning i yrkessvenska, hjärt- och lungräddning, digital färdighet, hållbart miljöarbete, samt kundservice och bemötande. Utbildningen bedrivs både på distans och på plats för att deltagarna ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande under tiden.

De som går klart utbildningen får ett yrkesbevis inom städservice. I insatsen ingår också att matchas vidare mot arbete inom näringen.

– Nu kan vi tillsammans med arbetsgivare se till att vi inte släpper iväg de här människorna helt och hållet utan i stället använder den här tiden till att ge dem ytterligare kompetenser. Vi tror att efterfrågan kommer att öka på sikt.

Öppna för fler samarbeten

Pilotprojektet genomförs med Nordic Choice Hotels, men Arbetsmarknad och vuxenutbildning har gått ut brett och har samtal med flera andra arbetsgivare.

– Vill man göra samma typ av samarbeten kommer vi att starta sådana. Arbetsgivaren bidrar med sina anläggningar och sin kompetens och vi håller ihop utbildningen, säger Andreas Lökholm.

Förutom pilotprojektet i samarbete med hotellbranschen jobbar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med fler insatser i coronavirusets spår. Personer med en bakgrund inom vård- och omsorgsområdet, som lämnat och nu vill återvända, har fått en veckas introduktion för att kunna bidra i äldreomsorgen inom Göteborgs Stad

– Det är ett 50-tal personer vi har kört igång sedan krisen startade, säger Andreas Lökholm.