Vad händer på familjerättsbyrån när föräldrarna inte kommer överens? Svaret är nog inte glasklart för många vuxna, än mindre för ett barn. Nu finns en film som förklarar detta för barn, på tre minuter. Vad händer på familjerättsbyrån när föräldrarna inte kommer överens? Svaret är nog inte glasklart för många vuxna, än mindre för ett barn. Nu finns en film som förklarar detta för barn, på tre minuter.

Göteborgs Stads familjerättsbyrå har låtit göra filmen om Hugo som är ledsen för att hans föräldrar skiljt sig och bråkar om var han ska bo. – Vi tror att en film kan vara ett bättre sätt än att muntligen berätta för barnen, som vi gjort tidigare, säger Roger Söderstrand, enhetschef för familjerättsbyrån. – Här kan vi på ett lämpligt sätt informera barn och ungdomar, men även en förälder, om vad som inträffar när föräldrarna inte kan enas om vad som är bäst för barnet.Blir gladareHugo är en tecknad figur som tar med sitt gosedjur – en vit kanin – och får träffa de verkliga familjerättssekreterarna Johanna Arvidsson och Maryam Fetrak i lokalerna vid Järntorget. Johanna och Maryam berättar för Hugo vad som händer på familjerättsbyrån, att de arbetar för barnets bästa, att de gör en utredning och att en domstol kanske får bestämma vad som blir bäst.Mot slutet ser både Hugo och kaninen gladare ut, när de förstår att familjerättsbyrån är ett ställe där man lyssnar på och bryr sig om barn. Barnen står ofta i centrum för tvister inom familjerätten.Finns på Youtube– Ja, de är i hög utsträckning närvarande i våra ärenden. Vi träffar många barn som behöver en förklaring om den här processen som de är med i, säger Roger Söderstrand.”Hugo besöker familjerättsbyrån” är gjord av filmaren Louise Bergman i Göteborg. Från och med torsdag 12 november ligger den ute på familjerättsbyråns hemsida och finns då även sökbar på Youtube.Tanken är att familjerättsbyråns handläggare ska kunna titta på filmen tillsammans med barnen, kanske också med föräldrarna.Textas på flera språk – Filmen kan nog föda en del frågor. Och det är ett sätt att göra barnen mer delaktiga, säger Roger Söderstrand. – Längre fram kommer vi att lägga en textremsa undertill, på flera olika språk, så att filmen blir tillgänglig även för barn som inte talar svenska så bra.