Inte succé, men klart godkänt. Det betyget får riksdagshörnan på Stadsbiblioteket som nu varit i gång i ett drygt halvår. Totalt har 219 besökare varit på plats vid de 30 tillfällen då riksdagsmän varit där.

Det är Eva Borgvall och Christina Kristiansson på Stadsbiblioteket som ansvarar för riksdagshörnan i Göteborg, och de har gjort en miniutvärdering av intresset.

Svalt intresse från regionpolitiker

– Från riksdagsledamöterna har det varit rätt stort. Ett flertal av ledamöterna har varit här flera gånger, men det finns också ledamöter som ännu inte varit här, säger Eva Borgvall.

Hon berättar att de även bjudit in riksdagsledamöter från hela Västra Götalandsregionen att närvara, men att intresset från dessa hittills varit svalt.

– Vissa politiker har varit lite skeptiska först, men har sedan svängt i sin uppfattning. Sen har en del varit tveksamma till att vara där tillsammans med en företrädare för det motsatta partiblocket. Men det har vi tyckt varit väldigt bra, eftersom publiken då får frågan belyst från olika sidor, säger hon.

Demonstrationer vid ett par tillfällen

EU drog flest åhörare. Och flera besökare har återkommit gång efter gång.

Flest, 62 stycken, kom när kandidater till EU-parlamentet var där. Ungdomsförbunden lockade 40 åhörare och näringsminister Leif Pagrotsky 30 stycken.

Vid ett par tillfällen har det till och med varit demonstrationer i riksdagshörnan då människor protesterat mot nedläggningen av vårdcentraler.

– Många åhörare vittnar om att de genom riksdagshörnan fått möjlighet att komma närmare politikerna och makten, säger Eva Borgvall.

Riksdagen utvärderar senare i höst

– Vi har inte fått några resurser från Riksdagen för att marknadsföra hörnan utan fått lita till våra egna kanaler. På vår hemsida finns information om när det är besök av ledamöter och vi brukar även affischera på biblioteket, säger Eva Borgvall.

Försöksverksamheten finns även i Malmö och Sundsvall och pågår till utgången av 2005. Senare i höst ska riksdagen göra en egen utvärdering.