Bidrag till sociala verksamheter. Under 2019 kommer 169 organisationer och föreningar som arbetar med sociala frågor, funktionshinder och sociala företag få totalt 92 miljoner kronor från social resursnämnd.

Bland organisationerna som får bidrag finns bland annat Bris region väst, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Lärjeåns kafé och trädgårdar. Pengarna är ett föreningsbidrag som varje år delas ut till ideella föreningar som verkar inom det sociala området eller inom funktionshinderområdet, samt till arbetsintegrerade sociala företag.

– Organisationerna som har beviljats bidrag är sociala innovatörer och samhällsbyggare med bra förmågor att möta nya samhällsutmaningar. Genom den verksamhet de bedriver bidrar det till det mer jämlika samhälle som Göteborg satsar på att bli, säger Karin Jämting, enhetschef för social utveckling på social resursförvaltning, i ett pressmeddelande.

För att ge kontinuitet i verksamheterna har social resursnämnd prioriterat organisationer som fått bidrag förut. Totalt ansökte 190 organisationer om 143 miljoner i bidrag. Av dessa avslogs 20 ansökningar helt, medan andra fick mindre pengar än de ansökt om. För en av ansökningarna har beslutet skjutits upp till ett senare nämndmöte.