Förebygger spridning och stigmatisering. Göteborgs stad stödjer ideellt arbetet med att förebygga stigmatisering och spridning av hiv och sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar. Fyra olika organisationer har beviljats bidrag på 2,3 miljoner kronor.

Idag är behandlingen av hiv så pass effektiv att den i princip kan sänka virusnivån till noll. Smittorisken är mycket låg och personer med hiv-behandling kan leva ett långt liv. Samtidigt finns det mycket felaktig och föråldrad kunskap, som gör att människor som lever med hiv stigmatiseras och diskrimineras.
– Idag väljer bara fem procent att berätta om sin hiv vid kontakt med myndigheter. Fördomar om hiv leder alltså till sämre bemötande och diskriminering, säger Monica Benitez Caris, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

För att förebygga stigmatisering och spridning av hiv och sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar har Göterbogs Stad och social resursförvaltning beviljat 2,3 miljoner i bidrag till fyra ideella organisationer. Bidraget är en del av ett statliga hiv-anslag.

Arbete med migranter får stöd
En av organisationerna som får medel är Stadsmissionen för projektet Crossroads som vänder sig till utsatta EU-migranter. I samverkan med andra aktörer jobbar Crossroads med hiv-förebyggande arbete och har bland annat genomfört snabbtester av hiv.

– Det här är en migrantgrupp som befinner sig i en social och ekonomisk utsatt situation därför ofta exponeras för risker kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom de inte räknas som papperslösa med rätt till vård som inte kan anstå, och genom att många saknar sjukförsäkring från sitt hemland, faller de mellan stolarna, säger Monica Benitez Caris.

Organisationerna som beviljats medel är Stadsmissionen, Akademikerhälsan, Föreningen Homan i Göteborg och RFSU.