Fler människor ska mötas. Invånarna i Östra Göteborg kan nu börja brainstorma kring hur fler möten mellan invånarna kan skapas i stadsdelen. Det finns en pott på 400 000 kronor som medborgarna får vara med och bestämma över. 15 september anordnas ett öppet möte där alla är välkomna att diskutera och forma idéer.

1CE0.jpg
Östra Göteborg har en pågående satsning för utökad medborgardialog. Till exempel har det under våren varit möjligt att låna en politiker på biblioteket.

– En medborgarbudget är ett bra sätt att göra invånare mer delaktiga. En medborgarbudget är den högsta graden av delaktighet, då invånarna kan påverka hur en del av stadsdelens pengar ska användas, säger Yvonne Lind, kommunikatör, som arbetar med att samordna genomförandet av medborgardialog i stadsdelen.

Lämna in förslag fram till 10 september
400 000 kronor finns i Östra Göteborgs första medborgarbudget och bra förslag efterlyses för hur pengarna ska fördelas.

– Förslagen ska på något sätt vara kopplade till möte mellan människor och nya sätt att mötas. Det kan till exempel handla om aktiviteter som får personer från olika generationer eller med olika intressen och kulturell bakgrund att mötas. Det kan också vara möten mellan invånare som bor i olika områden i stadsdelen, säger Yvonne Lind.

Fram till 10 september kan de som bor i stadsdelen mejla eller lämna in sina förslag i en förslagslåda på biblioteket i Bergsjön, Gamlestaden eller Kortedala. 15 september hålls ett öppet möte på Kortedala Forum där invånare och personer som verkar i stadsdelen är välkomna att diskutera och forma idéer.

– Alla – även de som inte har en egen idé – är välkomna. Vi hoppas att så många som möjligt kommer.

Jury sökes
Det behövs även folk till den jury som ska avgöra vilka idéer som ska få pengar. Det går redan nu att anmäla intresse att vara med.

Juryns sammanträder i november. I december kommer vinnarna att presenteras, och nästa år kan idéerna genomföras.

– Det kan bli så att pengarna går till endast ett förslag, men det kan lika gärna bli så att flera förslag får dela på budgeten. Det är sådant som juryn ska avgöra, säger Yvonne Lind.