Göteborgs Stad kan få nära två miljoner extra i ersättning. Handläggaren Cecilia Elmquist på Göteborgs Stads flyktingadministration upptäckte en ologisk regel för ersättning från Migrationsverket. Efter över ett år av systematiskt arbete och otaliga överklaganden ändrar nu Migrationsverket sin praxis. Det betyder att såväl Göteborgs Stad som landets övriga kommuner kan få höjd ersättning av staten.

Ibland lönar det sig att se på saker och ting med nya ögon. Och att inte ge sig. Det här är en sådan historia. För när den nyanställda handläggaren på Göteborgs Stads flyktingadministration Cecilia Elmquist gick genom ett av avdelningens rutinärenden hajade hon till.

−  Kanske var det för att jag kom från en annan bransch och inte visste hur allt fungerar men min tanke snubblade på en formulering i ett beslut från Migrationsverket.

Söker ersättning i efterhand

Cecilia Elmquist och flyktingadministrationen arbetar med att ansöka om statlig ersättning från Migrationsverket för flyktingar, asylsökande och personer som behöver skydd. Det kan vara kostnader för vård, boende och andra insatser som kommunen har för asylsökande och nyanlända barn, unga, vuxna och familjer.

Ärendet som fångat Cecilia Elmquists uppmärksamhet gällde placering av barn och unga i LVU−hem där de även skulle få skolgång. Migrationsverket har ansvar att ersätta kommuner för kostanden av placeringen i LVU−hem men menade att skolgången måste Göteborgs Stad betala för själva.

− Det tyckte jag var fruktansvärt ologiskt. Det är ju inte som att staden kan välja att skicka barnen till en annan skola. Undervisningen sker på boendet där de är placerade och det handlar snarare om en integrerad vårdinsats än skolgång i vanlig bemärkelse, säger hon.

Fick tummen upp

Cecilia Elmquist gick till sin chef som gav henne klartecken att gräva vidare. Tillsammans med en kollega inleddes ett systematisk och konsekvent överklagande av alla Migrationsverkets beslut i liknande ärenden.

Efter nära ett och ett halvt år av arbete ringde en handläggare från Migrationsverket till Cecilia dag i höstas.

− Eftersom han sett mitt namn på många handlingar ville han ringa och personligen meddela att de nu ändrar sina beslut och kommunen får rätt. Det var en helt fantastisk känsla! Jag är så stolt över vår enhet och att vi lyckades!

Även om det började med Cecilias nya ögon på ett rutinärende och att hon arbetat hårt för ändringen menar hon att framgången bygger på bra lagarbete.

− Det hade inte gått att genomföra utan det goda samarbetet med alla berörda stadsdelsförvaltningar. Vi har dessutom fått ett fint bemötande av Migrationsverket. Jag är också tacksam över att ha en chef som tror på nya idéer och som gav oss möjlighet att jobba vidare med projektet.

Mellan en och två miljoner

Ändringen av praxis, som beslutats av Förvaltningsrätten, innebär att inte bara Göteborgs Stad utan även landets övriga kommuner nu kan får ersättning från staten för LVU−placerades skolgång.

För Göteborgs Stads del betyder beslutet att kommunen får runt två miljoner kronor för de ärenden som Cecilia och hennes kollegor överklagat. Men det betyder också att det finns chans på högre ersättning i framtida ärenden.

− Det här är pengar som i slutändan kommer hjälpa en av vårt samhälles mest utsatta grupper.