Felborrade hyllor och returnerade madrasser är bara några av alla de möbler, leksaker och husgeråd som Boendeverksamheten i Göteborgs Stad sedan en tid tillbaka hjälper Ikea att ta hand om. Istället för att slängas repareras nu sakerna och kommer de boende till gagn.

– Det är en ren vinna-vinna-situation: Ikea minskar sin miljöpåverkan och tar ett stort socialt ansvar samtidigt som våra boende får en meningsfull sysselsättning och kan påverka sitt eget boende, säger Carl-Olof Emanuelsson på sociala resursförvaltningen.

Boendeverksamheten, som tidigare kallades Altbo, tillhandahåller sociala boenden för de runt 1.100 göteborgare som inte kan få bostad på den reguljära bostadsmarknaden, på grund av missbruk eller psykosociala problem.

Sedan flera år tillbaka är det ett prioriterat mål i kommunen att också erbjuda dessa personer en meningsfull sysselsättning.

Hämtar varje vecka

– Vi är några boende och handledare som hämtar varorna på Ikea och sedan fraktar dem till vår verkstad i Röseredsvillan, där vi reparerar dem och gör dem användbara för Boendeverksamhetens lägenheter, säger Carl-Olof Emanuelsson.

En gång i veckan åker man med pick-up och släp till varuhuset i Kållered och hämtar sängar, kastruller, tyger, parasoller, leksaker och allt vad det kan vara. Alternativet vore alltså att hela rasket eldas upp.

– Ikea vill minska sin miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som de inte kan släppa ut de kasserade varorna på den vanliga marknaden igen. Därför är både Ikea och vi noga med att inget av det vi tar hand om går vidare till försäljning, vare sig externt eller intern, utan bara kommer våra boende till godo i lägenheter och dagrum, säger Carl-Olof Emanuelsson.

Jobb som känns som riktigt

Samtidigt innebär själva arbetet med möblerna mycket för de boende.

– Ju mer verklighetsanknutna arbeten vi kan få till stånd desto mer stärker det självkänslan för våra boende. Här känner de verkligen att det är en ”riktig” partner de har att göra med och att de gör en viktig insats, säger Carl-Olof Emanuelsson.