Regeringens beslut att stoppa en del av ersättningen för plusjobben kom som en kalldusch för landets kommuner. Göteborg drabbas extra hårt och går miste om 30–40 miljoner i år och nästa år. Nu övervägs en juridisk process mot staten för avtalsbrott.

Regeringsbeslutet i torsdags innebär att den så kallade merkostnadsersättningen för plusjobben upphör från 15 mars. Det betyder 600 miljoner mindre i bidrag till landets cirka 19.000 plusjobbare under resten av året.

Göteborg har flest plusjobbare i landet

– Det kom som en fullständig överraskning för oss och är ett betydande avbräck, vi tappar 25 miljoner i statsbidrag bara i år, säger Lars Krantz på Göteborgs stadskanslis arbetsmarknadsgupp.

Idag har cirka 950 personer plusjobb i Göteborg.

– Vi var ganska duktiga på att anställa plusjobbare. Ingen annan kommun i landet har så många som Göteborg, vilket gör att vi drabbas extra hårt av regeringens beslut, säger Lars Krantz.

Merkostnadsersättningen var tänkt att användas till handledare, utbildning och administration kring plusjobben. Att helt plötsligt stå utan de pengarna är ”förödande”, enligt Lars Krantz:

Ett ”flagrant avtalsbrott”

– Vi har till exempel 180 plusjobbare vid park och naturförvaltningen som ska syssla med att göra stadens grönområden finare. För att härbärgera dem, blev vi tvungna att anställa förmän, hyra arbetsbodar och annat som merkostnadsersättningen skulle använts till.

– Nu står jag där, har anställt förmän och har lönekostnader för dem, men har ingen finansiering längre. Det har regeringsbeslutet ändrat, tvärt emot vad som stadgas i de avtal som upprättats mellan parterna, säger Lars Krantz

Han är upprörd över vad han kallar ett ”flagrant avtalsbrott”.

– I avtalet mellan Göteborgs kommun och länsarbetsnämnden finns i och för sig en möjlighet till uppsägning, men i så fall med sex månaders uppsägningstid. Nu tog regeringen beslut att dra in bidraget från 15 mars, helt över huvudet på parterna. Det är nästan som att räcka lång näsa åt kommunerna!

Hur Göteborg ska kompensera de uteblivna miljonerna är oklart, men Lars Krantz säger att han har lämnat över avtalet till stadens jurister för bedömning.

”Klart bekymmersamt”

– Och jag vet att juristerna på SKL (Sveriges kommuner och landsting) nu ska överväga möjligheten till en civilrättslig process gällande samtliga landets kommuner, säger Lars Krantz.

I så fall blir det förmodligen Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som stäms, eftersom AMS via länsarbetsnämnderna tecknat avtal med kommunerna.

– Men en sådan process tar ju flera år att reda ut, så det hjälper inte oss i år. Pengarna upphör abrupt 15 mars. Det är klart bekymmersamt, säger Lars Krantz.

Ingen sägs upp

Statens bidrag till lönekostnaderna för plusjobbarna berörs inte av regeringens beslut, så det innebär ingen direkt fara för att folk sägs upp i Göteborg.

– Men det ställer till förtret på många andra sätt. Ett syfte var att kommunena skulle bidra till att plusjobbarnas anställningsbarhet ökade, till exempel genom utbildning. Den möjligheten har nu ryckts undan helt och hållet, vi har inga resurser för att göra det, avslutar Lars Krantz.