”Jag tror att vi når många”. I våras när smittspridningen av covid-19 tog fart började hälsoguiderna och kulturtolkarna i Angered att jobba med information om viruset. Nu skalas arbetet återigen upp.

Det är bland annat Angered och Östra Göteborg tillsammans med Angereds Närsjukhus som nu intensifierar arbetet med att informera om covid-19 på grund av de nya lokala allmänna råden.

I Angered är det stadsdelens hälsoguider och kulturtolkar som bedriver det viktiga arbetet i sina nätverk och på gator och torg.

– Kulturtolkarna och hälsoguiderna har funnits i flera år i stadsdelen och när det händer olika saker i samhället tar vi hjälp av dem. Deras arbete med covid-19 har egentligen inte upphört, förutom några veckors paus under sommaren, men nu skalar vi upp det igen, säger Kajsa Ahlström, folkhälsosamordnare i Angered.

Har bra nätverk

 Det handlar om att nå ut till befolkningen via en förlängd arm. Personerna som jobbar med covid-informationen talar annat språk än svenska och har bra nätverk i området. De sprider – främst muntlig – information om viruset, rekommendationerna och var man som invånare kan vända sig med ytterligare frågor. Allt utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer och material.

– Kulturtolkarna jobbar på föreningen Tidigt föräldrastöd och har lite mer fokus på socialt stöd.

Kajsa Ahlström berättar att det är svårt att mäta vilken nytta hälsoguiderna och kulturtolkarna gör. De räknar hur många invånare de träffar, men nyttan med att dessa personer i sin tur sprider information vidare till släkt och vänner går inte att mäta.

– Jag tror att vi når jättelångt och många. Dessutom finns det många historier om vilken nytta arbetet har gjort för enskilda individer. Vi har lyckats bryta isolering för enskilda personer – invånare som inte lämnat lägenheten sedan i mars men som nu vågar vara ute och promenera varje vecka med en kulturtolk, säger Kajsa Ahlström.

Viktig återkoppling

 Arbetet handlar heller inte enbart om att föra ut information till invånarna. I lika stor grad handlar det om att stadsdelen kan få viktig information till sig. Återkopplingen från kulturtolkarna och hälsoguiderna är värdefull, påpekar Kajsa Ahlström.

I Angered är kulturtolkarna 15 stycken till antalet och hälsoguiderna är även de 15. Samtliga arbetar även i Östra Göteborg. Ingen jobbar heltid utan snarare några timmar per dag.

– Hälsoguiderna och kulturtolkarna är väldigt fria i sitt arbetssätt och vi litar mycket på att de vet var de behöver finnas och när. De gör verkligen ett ovärderligt jobb.

Även stadsdelen Västra Hisingen har skalat upp sin information när det gäller covid-19. Där är stadsdelens invånarguider ute för att prata med invånarna.