Oroliga Backabor kan få svar. Backabor som undrar och känner sig oroliga efter den senaste tidens händelser i stadsdelen kan nu vända sig till ett nyöppnat informationscenter på Backa bibliotek. Det är stadsdelsförvaltningen som i samarbete med polisen kommer att svara på frågor, ta emot synpunkter eller helt enkelt bara lyssna.

– Vi vet att många Backabor är både oroliga och upprörda och undrar vad som händer i stadsdelen. Informationscentret är ett sätt att försöka ta hand om alla frågor och synpunkter som finns och att försöka förmedla information om de insatser som görs i stadsdelen, säger Annika Andersson, stadsdelsdirektör för sdf Norra Hisingen.

Informationscentret öppnar redan på tisdagen och kommer sedan att ha öppet på eftermiddagarna och Backaborna är välkomna att ringa eller besöka och ställa frågor och lämna synpunkter.

Välkomnar synpunkter
– Vi vill bidra till att man ska kunna känna sig trygg i sitt eget bostadsområde igen, säger Annika Andersson och uppmanar Backaborna att inte tveka utan höra av sig:

– Alla synpunkter och åsikter behövs!

Förutom att man nu öppnar ett informationscenter har stadsdelsförvaltningen även förlängt fritidsgårdarnas öppettider och ordnat extra aktiviteter. Fältarbetet i stadsdelen har koncentrerats till Backa och en del särskilda insatser görs för att ge stöd till enskilda.