Väl genomförd hantering av själva minan, men brister i samverkan olika aktörer emellan. Det är Krisberedskapsmyndighetens slutsatser i en ny rapport om hur händelsen med minan i Göteborgs hamn i december 2005 sköttes av de inblandade. Även Göteborgs Stad får en del kritik för sitt agerande.

Krisberedskapsmyndigheten har i en rapport initierad av Göteborgs Stad tittat närmare på hur olika berörda aktörer samverkade i samband med minan. Det som konstateras är att Göteborg har en god grundorganisation för krishantering och att själva minan sköttes på ett bra sätt.

Dröjsmål på över sju timmar

Men även en del brister har identifierats. Främst när det gäller samordning och information.

– Till exempel att polisen inte meddelade andra aktörer som räddningstjänst och SOS Alarm på en gång när de kom till platsen. Det dröjde sju till nio timmar, vilket gjorde det svårt för alla andra att komma in i arbetet på ett bra sätt, säger utredaren Magnus Hjort.

Diffus och oklar hotbild

Enligt honom beror dröjsmålet på människans svårigheter i att identifiera oklara hotbilder.

– Osäkerheten var från början stor om det verkligen var en mina eller bara en järnklump. Man måste öva på den här typen av diffusa och oklara hot. Liknande saker kommer att hända fler gånger, då måste man ha mod att larma och dra igång hela systemet, säger Magnus Hjort.

Brister inom stadens organisation

Inte heller inom Göteborgs Stad har krishanteringen fungerat helt tillfredsställande.

– På stadsdelsförvaltningen i Majorna fick man inte den information man behövde, trots att minan låg inom stadsdelens område. Just i det här fallet aktiverades inte stadens krissamordningsgrupp på det sätt man kan önska, säger Magnus Hjort.

Kommunstyrelsens säkerhetsrådgivare, Arne Heldtander, förklarar detta med händelsens oklara karaktär och en alltför stor försiktighet i de åtgärder som vidtogs.

– Vi tar åt oss av den kritik som finns i rapporten. Så här i efterhand är det tydligt att det hade varit bra om vi aktiverat en ganska så välbemannad krishanteringsgrupp, säger han.

Övning ger färdighet

Den bristfälliga informationen till Majornas stadsdelsförvaltning ser Arne Heldtander som en direkt konsekvens av att ledningsarbetet inte kom igång i tillräckligt god tid.

– Det drabbade även miljöförvaltningen, som låg inom avspärrningsområdet, och trafikkontoret, som också berördes mycket kraftigt av avspärrningarna, säger han.

Leder rapporten till några konkreta åtgärder från er sida?

– Jag tror inte av vi behöver fler riktlinjer, utan det handlar om att öva på det vi redan vet. Vi måste träna upp vår förmåga att inte vara överdrivet försiktiga när det blir lite allvarligare lägen, säger Arne Heldtander.