Stor upphandling pågår. Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen att Göteborgs Stad ska dela ut broddar till alla göteborgare över 65 år. Men pensionärerna får vänta till nästa vinter – just nu pågår upphandlingen som väntas bli klar till våren.

Omkring 80.000 göteborgare över 65 år ska erbjudas gratis broddar. Det beslutade kommunstyrelsen i oktober. Men det dröjer innan beslutet kan verkställas. Först nästa höst skickas ett informationsbrev ut till stans pensionärer.

Just nu pågår arbetet med att upphandla broddarna.

Svårt att beräkna kostnaden
– Eftersom upphandlingen är så stor måste anbudstiden vara lång. Det finns också många saker att ta ställning till – bland annat vilken eller vilka sorters broddar som ska erbjudas och hur själva utdelningen ska gå till, säger Eva Lagerstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Eftersom ingen vet hur många som kommer utnyttja erbjudandet är det svårt att beräkna kostnaden. Broddarna till Göteborgs pensionärer kan gå på allt från några miljoner till tio miljoner kronor.