Det blir nuvarande stadsjurist och upphandlingschef i Möndal, Inger Ek, som efterträder Lars Parkbring som vd för Göteborgs Stads upphandlingsbolag.

Lars Parkbring går i pension efter närmare nio år som vd för Upphandlingsbolaget som samordnar stadens upphandling av varor och tjänster.