Besök på leksaksfabriker i Kina visar att det inte förekommer barnarbete där man tillverkar leksaker till Göteborgs förskolor. Men många arbetare jobbar från morgon till kväll sju dagar i veckan och får inte den övertidsersättning de har rätt till. Det visar en ny rapport från organisationen Swedwatch.

När Göteborgs stad under 2008 skrev avtal om inköp av leksaker till kommunen intygade samtliga leverantörer att de följer både nationell lagstiftning och de internationella konventioner som bland annat förbjuder barnarbete.

Nu har kommunen fått möjlighet att ta reda på hur de faktiska arbetsvillkoren är i tre leksaksfabriker i Guandongprovinsen i Kina, genom organisationen Swedwatch som besökt anläggningarna och intervjuat människor som jobbar där.

– Vi ville följa upp att det våra leverantörer intygar stämmer med verkligheten, säger Inger Ek, vd för Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad.

Kraven försvinner på vägen
De företag som har avtal med kommunen köper leksakerna från Kina, ofta via en eller flera grossister. Det är alltså flera led mellan leverantörerna i Sverige och fabrikerna där tillverkningen sker.

– Det förekommer inte barnarbete i någon av de kontrollerade fabrikerna och det är vi glada för, men våra leverantörer har inte fört de etiska kraven vidare. Fabrikerna följer inte kinesisk lag, bland annat är det inte alla ställen där arbetarna har en ledig dag i veckan.

Intervjuer med arbetarna gav också signaler om att övertidsersättning inte betalas ut enligt gällande kinesisk lag.

Begär in åtgärdsplan
Under december månad kommer Upphandlingsbolaget att kalla till möte med samtliga sina leksaksleverantörer för att gå igenom Swedwatch rapport från besöket i Kina. Därefter kommer leverantörerna att behöva göra ett förslag på åtgärdsplan.

– Vi hoppas att de ska förbättra sina rutiner och återkoppla ner till samtliga underleverantörer, att hela kedjan ska vara medveten om vilka krav som ställs, säger Inger Ek.

Besöket i Kina har redan gjort en viss skillnad. Inger Ek har fått signaler om att fabriksägarna sett över de anställdas försäkringar och brandsäkerheten, två saker som också kritiseras i Swedwatch rapport.

Etiska krav sprider sig
Inger Ek betonar att det är viktigt med långsiktighet och att man får införa etiska krav i nya branscher allteftersom de är mogna för det. Upphandlingen av arbetskläder och gymnastikutrustning är två områden där Göteborgs stad nyligen tecknat avtal som inkluderar etiska krav på leverantörerna.

Kommunen har avtal med flera olika organisationer som kan göra revisioner likt den som Swedwatch gjort i Kina. På så vis går det att kontrollera att kommunens leverantörer lever upp till ställda etiska krav i fyra av fem världsdelar.