Covid-19-restriktionerna sätter stopp. Allt var förberett för att Göteborgs kommunfullmäktige skulle återgå till att vara fulltaligt på budgetmötet 5 november. Men på grund av de nya lokala restriktionerna i Västra Götaland blir det inte så. ”Efter samtal med alla gruppledare har vi bestämt att mötet måste begränsas”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin.  

Anneli Rhedin är kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg.

Göteborgs Stad: Följ kommunfullmäktiges möte på webben – sändningen startar kl 9 den 5 november

Göteborgs kommunfullmäktige, med 81 ledamöter, har arbetat efter en reducerad modell sedan i mars. Med minst 41 ledamöter på plats har fullmäktige varit beslutsmässiga.

Inför kommunfullmäktiges möte på torsdag 5 november, där budgeten ska diskuteras, var planen att växla upp för att samtliga ledamöter skulle kunna vara på plats.

– Vi hade tänkt vara 81 ledamöter i en betydligt större och luftigare lokal på Lindholmen. Men med de nya restriktionerna kände vi att det är skarpt läge och att vi måste försöka följa uppmaningarna, säger Anneli Rhedin.

Mycket kortare möte

Efter att ha samtalat med alla partiers gruppledare under måndagen togs beslutet att mötet blir både kortare och med färre deltagare. Platsen ändras dock inte – mötet äger rum i den tilltänkta lokalen i Lindholmen Science Park.

För att ta hänsyn till de ledamöter som tar sig dit via kollektivtrafiken – och för att inte belasta kollektivtrafiken när det är som flest resenärer – senareläggs mötet till klockan 10.

– Det är resan till och från som kan ha större risk för smittspridning. Börjar vi något senare tar vi mer ansvar. Vidare är också lokalens storlek avgörande. Lindholmen Science Park mötesrum är 450 kvadratmeter stort.

Vanligtvis brukar budgetmötet pågå i tolv timmar. Det är inte rimligt i dagsläget, påpekar Anneli Rhedin.

– Nu startar mötet klockan 10 med en gruppledardebatt fram till 12.30, då vi tar ett beslut. Med det upplägget följer vi uppmaningarna om så få som möjligt och så snabbt som möjligt.

Ingen votering

Det blir ingen votering som brukligt, där de folkvalda trycker på sin knapp. Det förslag som har störst stöd i fullmäktige blir också huvudförslaget. Och det är även det förslag kommunfullmäktiges ordförande kommer finna att fullmäktige bifallit när det ställs proposition.

– Socialdemokraterna kommer till exempel att ha nio ledamöter på plats, men de har 17 mandat och då räknar jag dem som 17.

Du var glad över att hela fullmäktige återigen skulle kunna delta eftersom det är viktigt för demokratin. Hur känner du nu?

– Jag känner att vi måste få det digitala att fungera. Vi måste ordna det så snabbt som möjligt. Tyvärr har det inte gått att lova en säker uppkoppling, men man jobbar intensivt för att lösa det. Min önskan är att det ska fungera till mötet nästa vecka, men det tror jag inte vi kan räkna med.

Fanns det någon möjlighet att flytta fram det här viktiga budgetmötet till efter 19 november?

– Beslut om taxor och skatten måste tas före den sista november. Men vi vet ju inte hur det blir med restriktionerna efter 19 november heller. Allt är väldigt ovisst. Alla gruppledare ställde sig bakom beslutet att ha mötet 5 november. Dialogen med gruppledarna har varit väldigt bra och de tar ett stort ansvar, säger Anneli Rhedin.