Göteborg får testarena för nya lösningar. Utvecklingen och planeringen av Vision Älvstaden pågår för fullt och nu tar staden ett samlat grepp över de metoder och tekniklösningar som prövas i olika stadsbyggnadsprojekt. En ny arena – Göteborgs Innovationsplattform – ska bidra till att visionerna snabbare blir verklighet.

Förutom Göteborgs Stad ligger flera tunga stadsutvecklingsaktörer i Göteborg bakom satsningen – Älvstranden Utveckling, Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures.

– För vår del ligger tyngdpunkten på att innovativa lösningar från enskilda projekt ska få brett genomslag i utvecklingen av Älvstaden. Vi ska bygga motsvarande en hel medelstor stad mitt inne i Göteborg, och då måste vi tänka på nya sätt. För att det ska bli så hållbart som möjligt krävs innovativa idéer inom många områden – från nya trafiksystem till hur vi kan bygga bostäder som alla har råd med, säger Staffan Bolminger, miljöchef på Älvstranden Utveckling.

Många aktörer bidrar med idéer
Tanken är att innovationsplattsformen ska testa och visa upp nya innovativa tjänster, tekniklösningar och arbetsprocesser. Genom att ta ett samlat grepp över befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling i Göteborgsregionen kan kunskaper och idéer spridas på ett mer effektivt sätt.

– Framförallt tror jag det kommer få betydelse när det gäller kunskapsöverföring. I dag stannar kunskapen ofta inom projekten, det kan till och med vara svårt att överföra den mellan personer, säger Staffan Bolminger.

Hållbara idéer som är lönsamma
Han hoppas också att innovationsplattformen kan bidra till utvecklingen av nya finans- och affärsmodeller.

– Vilka affärsmodeller fungerar? Om det finns affärsmöjligheter i vårt sätt att röra oss i staden eller i att bygga socialt hållbart är chansen större att vi lyckas skapa en hållbar stad, säger Staffan Bolminger.

Ett exempel på en ny hållbar affärsmodell är resetjänsten UbiGo som testas i Göteborg under hösten. Idén är att göra det lättare för hushållen att välja ett mer hållbart sätt att resa i vardagen – som abonnent har man tillgång till både kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och hyrcykel.

Kvillebäcken ett skyltfönster
Göteborgs Innovationsplattform har två år på sig att bygga upp sin organisation. Först kommer den bestå av ett nätverk mellan olika aktörer. Men så småningom ska det också finnas en fysisk lokal där man kan demonstrera och berätta om innovationerna.

– Redan idag fungerar Kvillebäcken som skyltfönster för innovativa lösningar, bland annat inom energieffektivisering. Där prövas också temporära åtgärder för att skapa stadsliv inom projektet Kvartersodlat, säger Staffan Bolminger.

Arbetet börjar i sommar
Statliga Vinnova bidrar med 8,5 miljoner kronor inom ramen för deras utlysning ”Utveckling av innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer”. Man har också budgeterat med att samarbetspartners bidrar med 13,5 miljoner.

Uppbyggnaden av Göteborgs Innovationsplattform påbörjas i juli 2013.