Vill locka medarbetare att ta steget. Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen vill inspirera medarbetare med utomnordisk bakgrund att bli chefer. På fredag bjuder de därför in till ett inspirationsmöte med tillfälle att träffa ett par personer som själva har gjort resan mot chefsjobbet.

Andelen chefer med utomnordisk bakgrund ska öka. Det är sedan flera år tillbaka ett mål i Göteborgs Stad. Tanken är att personalsammansättningen ska spegla befolkningsstrukturen.

På stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen är det många av medarbetarna som har sina rötter i något annat land. Men när det handlar om chefsposterna ser situationen annorlunda ut.

− Vi har få personer med utomnordisk kulturell erfarenhet på chefsnivå. Eftersom cheferna är viktiga bärare av den kunskap som behövs i organisationen behöver vi fler chefer med utländsk bakgrund, säger Ann-Sofie Lagerstedt, som är HR-specialist i Västra Hisingen.

Börja tänka tanken att bli chef
Ett första steg är att bjuda in medarbetarna till ett inspirationsmöte.

− Det handlar om att uppmuntra och inspirera våra medarbetare i ett tidigt skede. Att de ska börja tänka tanken att de kanske kan bli chefer i framtiden. Därför lyfter vi fram exempel på personer som själva har gjort den här resan och är chefer i dag, säger Ann-Sofie Lagerstedt.

På plats på fredagens möte är Taha Ghaderi, enhetschef inom individ- och familjeomsorgen i Västra Hisingen, och Shadiye Heydari, enhetschef inom äldreomsorgen i Lerums kommun.

− De kommer att berätta om sina karriärer och arbetsliv. Om det som har varit svårt och det som har varit lätt, säger Ann-Sofie Lagerstedt.

Årligen återkommande möte
Med mötet som avstamp ska sedan arbetet med att uppmuntra medarbetare att bli chefer fortsätta inom organisationen.

− Det här mötet bildar en plattform och en kunskapsbas för vårt fortsatta arbete. Vi kommer att lyssna på hur de har tagit sig fram och lära av deras berättelser. Sedan ska vi jobba vidare och även ordna ett liknande möte minst en gång om året, säger Ann-Sofie Lagerstedt.