Lokalsamhället och samverkan i fokus. Ett hållbart Göteborg är ett integrerat Göteborg. Det slår Rådet för integration och samhällsgemenskap fast i sin rapport ”Ett hållbart Göteborg”. Bland förslagen märks bättre välkomstplaner för nyanlända, fler mötesplatser och sociala investeringsfonder.

Rådet för integration och samhällsgemenskap tillsattes hösten 2011 på uppdrag av kommunstyrelsen. Nu har det politiskt oberoende rådet, under ledning av landshövding Lars Bäckström, tagit fram en rapport med sex olika förslag på hur Göteborg ska kunna bli ”en stad för alla”.

− Det finns en rad olika hinder för integrationen i Göteborg. Bland annat att människor i den här staden har så olika villkor att det knappt känns som att de bor i samma stad. Men vi tror att man kan åtgärda de här problemen om man samverkar på ett nytt sätt, säger Lars Bäckström.

I stora drag handlar rapportens förslag om allt från att forma en politiskt och lokalt förankrad vision för ett hållbart Göteborg till att verka för att bryta bostadssegregationen och att skapa möjligheter för nyanlända att snart få ett arbete enligt idén om ”minst ett jobb per familj”.

Låt allmännyttan göra nytta
En bärande idé är att integration sker där människor bor. Lokalsamhället är avgörande.

− Vi måste tillvara ta den kraft som finns i lokalsamhället, vilket sätter krav på förvaltningar och bolag, säger Katarina Ahlqvist, som är en av rådets ledamöter och till vardags vd för Vård Gryning AB samt före detta vd för Gårdstensbostäder.

Hon säger att det handlar om att stärka lokalsamhällena som grannskap. Ett förslag är att skapa sociala investeringsfonder för att styra resurserna dit de bäst behövs. Ett annat är att de allmännyttiga bostadsbolagen skulle kunna få rollen som motor i arbetet mot segregationen.

− Vi i rådet har talat mycket om vilken allmännytta som allmännyttan ska spela. Jag tror att de kan göra betydligt mer, säger Marika Palmdahl, ledamot av rådet och även präst.

”Det behövs mer”
Rådet lyfter även fram arbete och egen försörjning som en av de allra viktigaste nycklarna till integration. Här hoppas man på bättre samverkan och ökad långsiktighet. Framför allt föreslår man en rad olika åtgärder för att bättre ta hand om nyanlända göteborgare.

− Det görs otroligt mycket bra saker i Göteborg och det finns flera väl fungerande projekt och aktiviteter. Men det behövs mer, så att ingen faller mellan stolarna, säger rådets ledamot Lotta Susanne Forsberg, som också är verksamhetschef för ”Hitta rätt” på Fryshuset i Göteborg.

När det gäller rådets förslag på barn- och ungdomssidan är ett exempel satsa på fler vuxna i skola, förskola och föreningsliv. Bland annat föreslås att man kan hitta kompetenta men arbetslösa vuxna som kan arbeta med barn och unga och på så sätt även skapa fler jobb.

I höst ska kommunstyrelsen ta upp rådets rapport.