Har hittat ungefär 1000 platser. Göteborgs Stad arbetar för att alla ungdomar som blivit lovade kommunalt sommarjobb ska få en plats trots covid-19-pandemin. “Det är helt fantastiskt att förvaltningar och bolag som inte haft sommarjobb innan har kunnat hitta så många”, säger Linda Högbacka på arbetsmarknadsavdelningen.

Linda Högbacka, områdeschef på arbetsmarknadsavdelningen.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot de kommunala sommarjobben för ungdomar. Först försvann platserna i äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, därefter inom barnomsorgen.

– Vår ambition är att ungdomarna ska få en ny plats. Totalt sett handlar det om 1500 om man räknar både ungdomar på gymnasiet och grundskolan, säger Linda Högbacka, områdeschef på arbetsmarknadsavdelningen i Göteborgs Stad.

Gett bra resultat

Hon berättar att förvaltningar och bolag i hela staden gått samman för att ta fram nya platser.

– Det har varit jättebra och har gett bra resultat. Men vi vet ännu inte om vi lyckas skaffa fram alla. Just nu har vi lyckats hitta ungefär 1000.

Nya siffror i juni

Under torsdagen skickades ett omplaceringsbesked ut till ungdomarna som de får tacka ja eller nej till.

– Så än vet vi inget om hur många elever som i slutändan inte kommer att ha en plats. Vi får nya siffror den 15 juni.

Alla ungdomar som fått ett anställningskontrakt kommer att få lön, oavsett om de får sommarjobb eller inte.

– Det är lag på det, säger Linda Högbacka.