Nytt tillfälligt boende öppnas troligen idag. Just nu anländer många ensamkommande barn och unga till centralstationen och Stenaterminalen i Göteborg. Göteborgs Stad ansvarar tillsammans med Mölndals Stad för att erbjuda ett boende under dygnen fram till att Migrationsverket anvisar plats i en kommun. Arbetet med att öppna fler transitboenden pågår nu för fullt.

– Vi behöver öppna ytterligare ett boende idag för att kunna hantera kvällen. Jag har några spår som jag ska gå vidare med men jag kan inte säga än vad det är. Det handlar om samarbeten med idrottsföreningar, säger Verónica Morales, verksamhetschef vid social resursförvaltning.

Göteborgs Stad har i nuläget 50 transitplatser för ensamkommande barn och unga. Men de behöver bli avsevärt fler. Bara de senaste två dygnen har 45 respektive 54 ensamkommande anlänt.

Tiden fram till att personerna är registrerade hos Migrationsverket och har fått en anvisad plats i en kommun brukar vara tre till sju dagar.

– Vi håller på att diskutera saken, men just nu tror vi att vi behöver dubblera antalet platser, säger Verónica Morales.

Flera krishärdar
Ett antal kriser och konflikter pågår just nu i världen, bland annat i Syrien och Afghanistan. Samtidigt råder en osäkerhet kring hur möjligheterna att resa in i Europa kommer se ut framöver, med länder som skärper sina gränskontroller och höstkyla som är på ingång. Sammantaget har detta under de senaste veckorna och månaderna fått många att ta beslutet att lämna allt.

De flesta flyktingar anländer till Göteborgsområdet med tåg från Danmark eller färja från Tyskland, efter att ha rest genom Europa bit för bit i flera veckor. På centralstationen och Stenaterminalen finns representanter från flera olika myndigheter på plats: Polis, Migrationsverk, socialtjänst.

Även volontärer från frivilligorganisationer är med och tar emot dem som anländer. De delar ut mat och kläder och hjälper personerna att ta sig vidare till Migrationsverkets ankomstenhet i Sagåsen.
Kommunen ansvarar för ensamkommande

Rekryterar mer personal
För familjer och vuxna anordnar Migrationsverket tillfälligt boende vid ankomsten till Sverige. För ensamkommande ligger ansvaret på kommunerna. Där har Göteborgs Stad och Mölndals Stad ansvar för att ordna boende.

Verónica Morales och hennes kollegor har just nu bråda dagar. På måndagen utökades asylboendet på Dämsjövägen i Björboholm med en avdelning med cirka 20 transitplatser. Och idag onsdag ska alltså ytterligare ett boende ställas i ordning. Samtidigt pågår rekrytering av personal som kan finnas på plats på boendena.

– Vi håller på att rekrytera fastanställd personal, och parallellt med det kommer vi be stadens bemanningsenheter att hjälpa till.

Finns det något man kan göra som enskild för att hjälpa till?
– Ja, man kan ta kontakt med någon frivilligorganisation. Där finns en etablerad struktur för hur man kan engagera sig och erbjuda olika insatser. Det kan vara att erbjuda läxhjälp, svenskundervisning och språkträning, eller att vara på centralstationen eller Stenaterminalen för att ta emot dem som anländer.

– Som enskild person kan man också anmäla intresse för att bli familjehem till någon av stadsdelarnas familjehemsenheter.

Kan man erbjuda övernattning i sitt hem nu när det är brist på platser?
– Nej det vill vi inte. Det är viktigt att de nyanlända får möjlighet att komma in i de ordinarie strukturerna så fort som möjligt. Att de blir registrerade och kommer in i processen, så att det blir tryggt och rättssäkert för dem.

– De flesta gör goda frivilliginsatser, men det finns också en oro för att flyktingsmugglare ska ge felaktig information och utnyttja de ensamkommande.