Projektet teANTer med teater som vapen i kampen mot droger bygger på samverkan och ungdomars aktiva medverkan, i pjäserna och i diskussioner efteråt. ”Eleverna får som publik vara med och lösa konflikter i olika scener”, berättar Mervi Pussila, projektledare, Göteborgs Stad Kultur. Omkring 240 elever i årskurs sju har varit med i pilotprojektet som pågått i ett år.

Det är Teater Zenit som ger föreställningen ”Stopp” för ett antal sjundeklassare på Önneredsskolan när Vårt Göteborg är med för att ta del av teANTer.

– Nej, stopp! ropar skådespelerskan Louise Juliusson plötsligt mitt i en scen och vänder sig till publiken:

– Vad ska jag göra, hur ska jag bära mig åt för att slippa vara taskig mot den nyinflyttade tjejen? Jag vill ju egentligen inte ta hennes pengar…

Lever sig in

Och åsikterna och tipsen om hur hon ska lösa det moraliska dilemmat i mobbingfallet låter inte vänta på sig. Eleverna lever sig in i pjäsens frågeställningar och ropar ut idéer i mängder från åskådarplats.

Flera elever får komma upp på scen och själva spela med och påverka utgången i pjäsen. Men teANTer är mer än teaterföreställningar.

Det är ett koncept, där elever, lärare, föräldrar och skådespelare diskuterar och utbildas tillsammans i olika former. I konceptet ingår också att alla elever fått träffa dramapedagogen Erika Marklund under ett flertal tillfällen då de genom olika övningar fördjupat och bearbetat attityder och olika frågeställningar.

5D74.jpg– Dessutom har vi efter varje föreställning workshops eller ett samtal med klasserna där elever och lärare på olika sätt tar upp frågor som kommit fram i pjäsen eller som har direkt anknytning till problemställningarna, säger Mervi Pussila.

– Vi har också gett lärarna handledningsmaterial som dramapedagogen arbetat fram och de får medverka i ett särskilt seminarium, en vidareutbildning kring droger och den aktuella situationen när det gäller droger i Göteborg.

240 i pilotprojektet

Projektet teANTer är en samverkan mellan Göteborg Stad Kultur, Kunskapskällar’n och det centrala brottsförebyggande rådet, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

I pilotprojektet har omkring 240 sjundeklassare från Tynnered och Älvsborg deltagit och det är Teater Uno, Teater Kurage och Teater Zenit som svarat för teaterupplevelsen. Syftet med hela arbetet är att jobba med ungdomars självkänsla, att öka deras förmåga att våga säga nej och stå för sina åsikter och på så sätt stärka deras motståndskraft mot att använda droger.

– Vi vill påverka attityder och det är viktigt att jobba gränsöverskridande eftersom olika verksamheter kan bidra med olika synsätt och erfarenheter. Teater är i det sammanhanget en metod som ger ungdomarna möjlighet att identifiera sig med rollfigurer och frågor som berör.

– Det handlar i grunden om att försöka stärka dialogen mellan vuxna och unga, säger Mervi.

Utan pekpinnar

För utbildningen kring drogsituationen i allmänhet och i Göteborg i synnerhet svarar Ulla-Carin Moberg, från kommunens drogförebyggande enhet Kunskapskällar’n. Hon informerar lärarna och kommer att ha möten med ungdomarnas föräldrar:

– Jag tror på konceptet. Det har satt igång saker hos ungdomarna. Det märks exempelvis på att det under diskussioner har varit ungdomarna själva som fokuserat på drogfrågor och problem som är förknippade med dessa.

– De frågor som vi initierat genom till exempel teatern handlar mycket om attityder, ensamhet, att inte bli sedd och utanförskap. Det är saker som kan leda till drogmissbruk, men det är ungdomarna själva som ser sambanden, utan pekpinnar från oss. Det är ett gott betyg åt teANTer som metod.

Hon menar att bland det viktigaste föräldrar kan bidra med är ett tydligt föräldraskap och engagemang:

– Det handlar om att se sitt barn men också att orka sätta gränser. När det gäller alkohol visar forskning att barn som blir bjudna hemma har en högre konsumtion och därmed utsätter sig för fler risker än de med föräldrar som vågar stå för ett nej.