Göteborg blir under fem dagar i juni en internationell arena för hållbar stadsutveckling. Experter från hela världen kommer hit för att bidra med idéer till visionen för Centrala Älvstaden.

Hanna Areslätt är biträdande projektledare för Centrala Älvstaden:

– Det här är ett unikt sätt att arbeta på. Resultatet av workshopen, tillsammans med medborgardialogen som vi kommer att ha i höst kommer att utgöra de viktigaste bidragen till visionen och strategierna för den framtida Centrala Älvstaden.

6D1E.jpg
Resultatet av workshopen blir en viktig beståndsdel för utvecklingen av Göteborgs stadskärna. Det traditionella när det gäller internationella idéer för stadsutveckling är att man utlyser en arkitekttävling. Men istället väljer man istället att ha en workshop med upp till 100 deltagare.

Målet en hållbar stad
– Det här området är så stort och området komplext. Därtill kommer att detta inte handlar om utseendet på en del av staden. Detta handlar om hur vi vill att staden ska vara, säger Hanna Areslätt.

– De som vill vara med i workshopen får sätta samman lag om fem-åtta personer samt motivera varför lagen ser ut som de gör. Lagen måste kunna visa att de kan arbeta med social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Målet är ju en hållbar stad.

Presenteras för allmänheten i höst
Men det är inte bara internationell expertis som ska tycka till om Centrala Älvstaden:

– Under våren drar vi i gång en mindre medborgardialog och till hösten blir det en större och mer fördjupad medborgardialog. Vi tror att medborgardialogen tillsammans med resultatet från den internationella workshopen blir de viktigaste bidragen till visionen och strategierna för Centrala Älvstaden.

Idéerna från workshopen kommer att presenteras för allmänheten under hösten.

187E.jpg

Foto: Centrala Älvstaden