Borgmästare och politiker från hela världen deltar i tvådagarskonferensen "World mayors conference on drugs" på Stora teatern i slutet av den här veckan. Under 2009 ska Göteborgs Stad särskilt fokusera på arbetet mot narkotikamissbruk – och den internationella konferensen är startskottet.

250 personer deltar i konferensen som genomförs i samarbete med European cities against drugs, ECAD, en organisation som förespråkar en restriktiv och human drogpolitik. 265 städer i ett 30-tal europeiska länder är medlemmar.

Vill visa enad front mot narkotika

7BFA_2.jpg
– Vi har en restriktiv hållning till illegala droger och ställer oss bakom FN:s konventioner som säger att narkotika bara ska användas i medicinskt eller vetenskapligt syfte. Samtidigt tycker vi det är viktigt att de som hamnat i missbruk ska få vård, säger Jörgen Svidén, direktör för ECAD som har sitt säte i Stockholm.

Varje år samlas medlemsstäderna till en konferens. I år är den sammanslagen med World mayors conference som är den andra i ordningen. Ett uttryckt mål med sammankomsten är visa en enad front i kampen mot narkotika och man kommer också formulera en gemensam deklaration.

”Cannabis en försummad drog”

– FN ska se över sina tre narkotikakonventioner vid ett möte i Wien i vår. Med deklarationen vill vi visa vårt stöd till en fortsatt restriktiv hållning, säger Jörgen Svidén.

I deklarationen kommer särskilt cannabis lyftas fram, en drog som i många andra europeiska länder betraktas som ”mindre farlig”.

– Vi tycker att cannabis är en försummad drog. Det är den vanligaste drogen i Sverige och Europa, och inkörsporten till tyngre narkotika, säger Jörgen Svidén.

Konferensen ett avstamp för Göteborg

World mayors conference on drugs blir också startskottet för värdstadens satsning mot droger under 2009. Göteborgs stad har nämligen bestämt sig för att särskilt uppmärksamma arbetet mot narkotikamissbruket och dess konsekvenser.

– Då passar det bra att ha en sådan här konferens som avstamp, säger Margareta Carlsson Lundin, projektledare för World mayors conference on drugs.

Konferensen hålls på Stora teatern den 5-6 februari och bland talarna märks Antonio Maria Costa, FN:s högste tjänsteman för drogfrågor, Le Duc Hien, vice hälsominister i Vietnam och direktören för missbruksfrågor vid hälsomyndigheten i Moskva.