Gemensamma erfarenheter stärker banden. ”Kan det ur det onda födas något gott?”, frågar sig den interreligiösa konferens som under två dagar diskuterar frågor om krisarbete och våldsbejakande extremism. Initiativet lockar nordiska deltagare från olika samfund till Göteborg.

Ända sedan diskoteksbranden i Backa hösten 1998 har olika församlingar, med Göteborgs som bas, mötts för gränsöverskridande samtal. Så småningom kom mötena att bana väg för bildandet av Göteborgs interreligiösa råd och center.

Det var där idén föddes om värdet av en nordisk konferens som tar upp interreligiösa organisationers roll i krisarbete och arbete mot våldsbejakande extremism.

– Från början planerade vi för att ha den första konferensen redan förra hösten, men det dröjde ett år innan allt föll på plats, säger Henrik Frykberg som är stiftsadjunkt för interreligiös dialog i Svenska kyrkan.

Med Humanistens stora hörsal som bas kommer ett hundratal deltagare att medverka i tvådagarskonferensen, onsdag-torsdag.

Kan bli årligen återkommande
I programmet återfinns medverkande även från våra grannländer och det finns en förhoppning om att konferensen ska bli ett årligen återkommande arrangemang där värdskapet vandrar runt mellan nordiska städer.

Under Göteborgskonferensen intresserar man sig bland annat för vilken betydelse redan etablerade interreligiösa relationer har i händelse av en krissituation. En annan programpunkt tar upp hur arbetet mot våldsbejakande extremism påverkar det interreligiösa samarbetet.

Såväl representanter för olika samfund som forskare bidrar med tankar och erfarenheter.

Konferensen riktar sig till olika religiösa församlingar, tjänstemän och politiker, kommunala krisgrupper och forskare från Göteborgs Universitet.