Är till för alla. När Göteborgs interreligiösa center slår upp portarna på Kyrkogatan 25 på fredag 20 april är det en naturlig fortsättning på Göteborgs interreligiösa råds nu femåriga verksamhet. På centret vill man öppna för möten, lärande och aktivt agerande.

– Det finns ett behov av ett ställe där vi kan träffas och föra samtal om religion, politik och de sammanhang där de möter varandra. Och det här ska vara ett ställe som är öppet för alla, betonar Marika Palmdahl som är sekreterare i Göteborgs interreligiösa råd.

Föredragsserie i höst
Tre nyckelord för centret blir dela, lära och agera. Centrets verksamhetsledare Zana Muhammad kommer att välkomna många spännande möten. Centret blir ett hem för det breda engagemang som annars kan ha svårt att hitta sin struktur.

Och inte minst en central mötesplats för unga troende från olika religiösa samfund. Men rådet har också ambitioner om att, med centret som utgångspunkt, ta initiativ till lärande och utbildningar av olika karaktär.

– Vi börjar i höst med en föredragsserie tillsammans med studieförbund, och vi har också inlett ett samarbete med Göteborgs universitet, säger Marika Palmdahl och fortsätter:

Förhoppning att ord ska omsättas i handling
– Vi tänker lansera ett koncept som vi kallar religionernas ABC – det är i första hand tänkt för människor som möter det mångreligiösa Göteborg i sina jobb. Människor som kanske inte kan så mycket om religion, men gärna vill lära sig mer.

Det nya centret vill inte nöja sig med samtalet och lärandet – förhoppningen är också att ord ska omsättas i handling.

– För att kunna göra något tillsammans behöver man känna varandra, skapa ett förtroende mellan de religiösa sammanhangen. Sedan kan vi tillsammans titta på det samhälle där vi lever – vad ser vi för nöd, och vad ser vi för svårigheter?

Staden satsar en miljon per år i tre år
Interreligiösa center finns i olika skepnader även på andra håll i landet, men det här är första gången som förutsättningarna skapas genom en kommuns engagemang.

Göteborgs Stad satsar en miljon om året under de kommande tre åren – pengar som ska täcka kostnader för lokal, personal, och verksamhet.

– Alla stadens 90 församlingar har fått en inbjudan att vara med, och representanter för ungefär hälften av dem har dykt upp på våra möten – men vi vill gärna bli ännu fler, säger Marika Palmdahl.